INC w nowej strategii rozwoju planuje rozszerzyć działalność poza Polską | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 mar 2020, 08:02

INC w nowej strategii rozwoju planuje rozszerzyć działalność poza Polską

Zarząd INC przyjął nową strategię rozwoju, w której planuje rozszerzyć działalność poza Polską. W najbliższym czasie Dom Maklerski INC planuje notyfikować działalność transgraniczną w Niemczech i Rumunii - poinformowała spółka w komunikacie.

"Jednym z efektów realizacji celu ma być 6-krotny wzrost wartości firmy do września 2022 – wynika z założeń programu motywacyjnego, będącego jednym z narzędzi realizacji nowej strategii. Jednym z fundamentów planu rozwoju INC są zdywersyfikowane źródła przychodów z działalności doradczo – transakcyjnej" - napisano w komunikacie.

Obecnie działalność Grupy INC koncentruje się na rynku polskim, a grupa prowadzi również działalność w Rumunii.

"W ramach nowej strategii planowany jest dalszy rozwój działalności doradczej i inwestycyjnej na rynku rumuńskim oraz dotarcie do nowej grupy inwestorów na rynku DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria). W najbliższym czasie Dom Maklerski INC planuje notyfikować działalność transgraniczną w Niemczech i Rumunii" - napisano w komunikacie.

Grupa INC chce skoncentrować się na obsłudze doradczej dla spółek (Autoryzowany Doradca, wprowadzanie spółek na NewConnect, przygotowanie prawno-organizacyjne procesów pozyskania finansowania, procesy M&A), pozyskaniu finansowania (oferowanie instrumentów finansowych, platforma CrowdConnect.pl) oraz inwestycjach (poprzez Alternatywne Spółki Inwestycyjne).

INC podało, że celem strategicznym grupy jest budowa pozycji krajowego lidera w kompleksowej obsłudze małych i średnich firm, to jest o kapitalizacji od kilku do stu milionów złotych, poszukujących finansowania na rozwój.

"Grupa planuje również umacnianie swojej pozycji poprzez świadczenie usług na rynkach zagranicznych. Zgodnie ze strategią działalność grupy koncentrować będzie się na usługach doradczych i inwestycjach w segmencie małych i średnich firm ze szczególnym uwzględnieniem spółek, które są lub docelowo będą notowane w zorganizowanym systemie obrotu. Strategia zakłada istotną dywersyfikację strumieni przychodów, z największą koncentracją na segmencie doradczo – transakcyjnym" - napisano w komunikacie.

INC podało, że klientami grupy będą w szczególności dynamiczne rosnące spółki tzw. nowej ekonomii, które poszukują finansowania na rynku publicznym lub prywatnym poprzez emisje akcji (w szczególności z zastosowaniem equity crowdfundingu) czy obligacji.

Grupa INC prowadzi obecnie 12 projektów pozyskania finansowania poprzez emisje akcji, udziałów lub obligacji. Spółka jest również Autoryzowanym Doradcą w 11 procesach wprowadzenia akcji na NewConnect.

(PAP Biznes), #INC

seb/ ana/

Zobacz także: INC SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości