Ciech z powodu spadku zamówień musi ograniczać produkcję pianki i szklistego krzemianu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 mar 2020, 19:29

Ciech z powodu spadku zamówień musi ograniczać produkcję pianki i szklistego krzemianu

Grupa kapitałowa Ciech z powodu zauważalnego spadku zamówień jest zmuszona ograniczać produkcję pianek i szklistego krzemianu. Spółka w komunikacie poświęconym wpływowi pandemii koronawirusa na działalność oceniła, że w innych segmentach nie stwierdzono do tej pory istotnych zakłóceń.

Ciech poinformował, że zauważalny spadek zamówień występuje na rynku pianek, który związany jest z sektorem meblarskim w Polsce i w Europie. Główni producenci mebli i materaców wstrzymali lub w najbliższym czasie zamierzają wstrzymać produkcję.

Sytuacja na rynku meblarskim wymusiła na Ciech Pianki ograniczenie produkcji pianki. W trzynastym tygodniu 2020 roku produkcja pianki została ograniczona o 30 proc., a w kolejnym planowane jest ograniczenie produkcji pianki o 60 proc.

"Trudno jednoznacznie ocenić, czy sytuacja rynkowa ulegnie pogorszeniu, jednak Grupa Ciech spodziewa się dalszego spadku produkcji pianki. W zakresie zapewnienia ciągłości produkcji pianki Grupa Ciech nie widzi istotnych ryzyk po stronie dostaw surowców (poliole oraz TDI)" - napisano w komunikacie.

Ciech podał, że zakłady produkcyjne Ciech Vitrosilicon pracują bez istotnych zakłóceń. Do tej pory do grupy nie docierają sygnały o istotnym pogorszeniu sytuacji rynkowej w zakresie produkcji opakowań szklanych.

W zakresie produktów krzemianowych klienci z łańcucha wartości przemysłu samochodowego (producenci opon) sygnalizują spadek zamówień w najbliższym tygodniach. Główny odbiorca szklistego krzemianu wprowadził w swoim zakładzie produkcyjnym tygodniowy przestój w każdym miesiącu do końca czerwca 2020 roku. Drugi znaczący odbiorca szklistego krzemianu ograniczył w swoim zakładzie produkcję do 40 proc.

Ograniczenie produkcji przez głównych odbiorców szklistego krzemianu zmusiło Ciech Vitrosilicon do ograniczenia produkcji o 10 proc. W przypadku dalszego obniżenia wielkości produkcji spółka jest przygotowana do magazynowania produktów.

Zakłady produkcyjne grupy z segmentu sodowego pracują bez istotnych zakłóceń. Do tej pory nie zaobserwowano istotnych problemów w zakresie logistyki.

Ciech podał, że istnieje jednak ryzyko zakłóceń w tym zakresie, zwłaszcza w przypadku sprzedaży eksportowej, która stanowi około 30 proc. sprzedaży zakładów w Polsce i ok. 13 proc. sprzedaży zakładu w Niemczech.

Obecnie nie stwierdzono istotnego obniżenia popytu na produkty segmentu sodowego, niemniej w przypadku przedłużającego się obniżenia poziomu produkcji przemysłowej na świecie istnieje ryzyko spadku zamówień ze strony klientów.

Zakłady produkcyjne grupy Ciech wytwarzające żywice oraz środki ochrony roślin, pracują bez istotnych zakłóceń.

"Istnieje ryzyko w zakresie dostaw surowców produkcyjnych, których część pochodzi od producentów zagranicznych, w tym azjatyckich. Grupa podjęła działania w zakresie zabezpieczenia niezbędnych surowców w celu zachowania ciągłości produkcji" - napisano.

W przypadku spółki Proplan (dystrybutora środków ochrony roślin) ze względu na siedzibę i główny rynek spółki (Hiszpania, kraj relatywnie silnie dotknięty skutkami pandemii) istnieje ryzyko istotnego wpływu obecnej sytuacji na działalność operacyjną i wyniki finansowe tej spółki, ale na razie nie zaobserwowano istotnych zakłóceń w działalności.

(PAP Biznes), #CIE

pr/ ana/

Zobacz także: Ciech SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości