Obroty akcjami na GPW w lipcu wzrosły o 41,4 proc. rdr do 23,7 mld zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 sie 2020, 09:08

Obroty akcjami na GPW w lipcu wzrosły o 41,4 proc. rdr do 23,7 mld zł

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wzrosła w lipcu o 41,4 proc. rdr do 23,7 mld zł. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zwiększyła się w tym czasie o 40,6 proc. do 23,4 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie.

Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,017 mld zł, o 40,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Na rynku NewConnect w lipcu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 2.277,1 proc. rdr do poziomu 2336,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 2.471,6 proc. rdr i wyniosła 2277,9 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w lipcu wyniósł 618,6 tys. szt., czyli o 20,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 21,3 proc. rdr do poziomu 323,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 24,4 proc. rdr do 155,2 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 12,5 proc. rdr do 122,8 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 31,5 proc. rdr do 16,9 tys. szt.

W lipcu zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 98,7 proc. rdr do poziomu 234,5 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 249,2 proc. rdr do 40,4 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec lipca 94,3 mld zł wobec 88,9 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 14,8 proc. rdr do poziomu 272,3 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w lipcu 6,9 mld zł wobec 19,5 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 64,6 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w lipcu 19,0 TWh, co oznacza wzrost o 9,9 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 3,6 proc. rdr do poziomu 2,9 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 11,1 proc. rdr do poziomu 16,1 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł w lipcu o 1 proc. rdr do 12,7 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 105,3 proc. do poziomu 1,4 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 6,9 proc. rdr do poziomu 11,3 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w lipcu 1,9 TWh, co oznacza spadek o 20,5 proc. rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł w lipcu do poziomu 6,6 ktoe wobec 67,8 ktoe rok wcześniej.

Kapitalizacja 389 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec lipca wyniosła 481 mld zł (109,1 mld euro).

Łączna kapitalizacja 437 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 836,9 mld zł (189,9 mld euro).

W lipcu na GPW odbyło się 23 sesji giełdowych, tyle samo, co rok wcześniej.

(PAP Biznes), #GPW

seb/ gor/

Zobacz także: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości