BOŚ liczy, że sprzedaż kredytów będzie przekraczała 1 mld zł kwartalnie, nie wyklucza poprawy kosztów ryzyka | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 sie 2020, 10:34

BOŚ liczy, że sprzedaż kredytów będzie przekraczała 1 mld zł kwartalnie, nie wyklucza poprawy kosztów ryzyka

Grupa BOŚ Banku, której zysk netto w II kwartale 2020 roku wyniósł 16,1 mln zł, czyli spadł 40 proc. rdr, liczy, że w kolejnych kwartałach sprzedaż kredytów także będzie przekraczała poziom 1 mld zł. Przy sprzyjającym scenariuszu w dalszej części roku możliwa jest poprawa kosztów ryzyka banku - poinformowali w środę przedstawiciele banku.

"Mimo niesprzyjających okoliczności w II kwartale udało nam się przekroczyć poziom 1 mld zł sprzedaży. (...) Bazując na naszym dotychczasowym trendzie (...) zakładam, że będziemy o to walczyć" - powiedział wiceprezes Jerzy Zań, pytany, czy możliwe jest powtórzenie sprzedaży kredytów na poziomie ponad 1 mld zł kwartalnie.

W I połowie 2020 roku sprzedaż kredytów przez BOŚ Bank wyniosła 1,58 mld zł, czyli była 27 proc. niższa niż rok wcześniej. W samym II kwartale sprzedaż wyniosła 1 mld zł.

"W tym roku w I kwartale sprzedaż wyniosła nieco poniżej 600 mln zł. Należy tutaj zwrócić uwagę na efekt związany z koniecznością przegrupowania sił sprzedaży w związku z tym, że rok ubiegły wiązał się też z wysyceniem niektórych limitów branżowych - nie mogliśmy dołączyć nowej sprzedaży i należało poszukać innych obszarów aktywności biznesowej, a także zmniejszyć średnią ekspozycję kredytową (...)" - powiedział dyrektor departamentu kontrolingu i informacji zarządczej Bartłomiej Vytlacil.

W I połowie udział kredytów proekologicznych w sprzedaży BOŚ Banku wzrósł do 49 proc. z 43 proc. rok wcześniej.

W I połowie 2020 roku zysk netto wyniósł 39,7 mln zł, czyli był 10 proc. niższy niż rok wcześniej. Bank podał, że wpływ na obniżenie wyniku miało głównie obniżenie stóp procentowych i zawiązane odpisów portfelowych.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w II kwartale 98,2 mln zł, czyli spadł 8 proc. rdr, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 31,8 mln zł, czyli wzrósł o 26 proc.

Bank podał, że decyzje RPP o obniżce stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych przełożyły się na spadek wyniku odsetkowego w I półroczu 2020 roku o 13 mln zł. Bank szacuje, że obniżka stóp wpłynie na obniżenie wyniku odsetkowego w 2020 roku łącznie o około 48-63 mln zł.

"Efekty obniżek nie są od razu absorbowane w wyniku w związku z tym zarówno aktywa, jak i pasywa są oparte na różnych tenorach stóp bazowych i w związku z czym pełny efekt absorbcji obniżenia stóp procentowych będzie widoczny (...) zakładamy, że w okolicach października i listopada będzie widoczny negatywy wpływ (...)" - powiedział Vytlacil.

Poinformował, że w czasie pandemii nastąpiło przyśpieszenie procesów digitalizacji banku.

Marża odsetkowa w I połowie 2020 roku wyniosła 2,1 proc. wobec poziomu 2,3 proc. w 2019 roku, głównie na skutek obniżenia przez RPP stóp procentowych i spadku przychodowości kredytów.

Koszty w drugim kwartale 2020 roku wyniosły 87,2 mln zł, rosnąc 4 proc. rdr.

Odpisy wyniosły 40,3 mln zł, czyli były 29 proc. wyższe niż rok wcześniej.

"Koszty ryzyka dość istotnie wzrosły w I półroczu. Trudno powiedzieć, co będzie w drugim półroczu, generalnie wydaje się, że wszystko zależy od tego, czy będzie druga fala epidemii. Jeżeli będzie scenariusz bardziej optymistyczny i nie będzie ogólnopolskiego kolejnego lockdownu, to nie spodziewamy się istotnych wzrostów kosztów ryzyka. Spodziewam się nawet, że to nasze ostrożnościowe podejście z II kwartału spowoduje, że koszt ryzyka się poprawi" - powiedział wiceprezes Arkadiusz Garbarczyk.

Bank w I połowie 2020 roku utworzył rezerwę na prognozowane pogorszenie jakości portfela kredytowego z powodu pandemii COVID-19 w kwocie 8 mln zł, a także dodatkową rezerwę związaną z ryzykami prawnymi dotyczącymi kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie oraz potencjalnych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych w łącznej kwocie 9,4 mln zł.

Pod koniec czerwca przed sądami było prowadzonych łącznie 170 spraw przeciwko bankowi, dotyczących kredytów i pożyczek denominowanych, głównie do CHF, w których wartość przedmiotu sporu wynosiła 33,34 mln zł.

Do 30 czerwca 2020 roku BOŚ podpisał 3.602 aneksy do umów kredytowych dotyczące zawieszenia spłat rat kapitałowych. Łączna kwota kredytów objętych wakacjami wynosi 2,8 mld zł. Z wakacji kredytowych skorzystało 3.287 klientów indywidualnych i 315 klientów instytucjonalnych. Kwoty kredytów klientów indywidualnych i klientów instytucjonalnych objętych wakacjami wyniosły odpowiednio 0,5 mld i 2,3 mld zł.

(PAP Biznes), #BOS

seb/ gor/

Zobacz także: Bank Ochrony Środowiska SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości