Zysk Grupy ASBIS wyższy o 170 % w II kwartale oraz 81 % w I półroczu 2020 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 sie 2020, 11:29

Zysk Grupy ASBIS wyższy o 170 % w II kwartale oraz 81 % w I półroczu 2020

ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, wypracował w I półroczu 2020 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosły 880,9 mln USD w porównaniu do 788,2 mln USD w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 12%. Zysk netto w I pół. 2020 r. wzrósł o 81%, do 4,7 mln USD z 2,6 mln USD w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

W samym drugim kwartale 2020 roku ASBIS wypracował 380,4 mln USD przychodów (wzrost o 3% względem I pół. 2019 r.) oraz 2,5 mln USD zysku netto, co oznacza wzrost o 170% w odniesieniu do porównywalnego okresu ubiegłego roku.

ASBIS pozostaje dystrybutorem pierwszego wyboru dla wielu światowych producentów IT, a strategią Grupy jest wypracowywanie jak najlepszych wyników dla swoich akcjonariuszy. W I półroczu. 2020 roku największy udział w przychodach Grupy miały kraje byłego ZSRR (52-proc. udział) oraz Europy Środkowo-Wschodniej (blisko 27-proc. udział). Największym krajem pod względem przychodów wypracowanych w I pół. 2020 roku była Rosja.

Kolejny kwartał z rzędu Polska znalazła się wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie, zajmując w I półroczu. 2020 roku 8. miejsce z przychodami na poziomie ponad 31,3 mln USD.

11 sierpnia 2020 roku Grupa opublikowała prognozę finansową na 2020 rok, zgodnie z którą przychody ze sprzedaży w 2020 r. będą się kształtowały pomiędzy 2 mld USD a 2,2 mld USD, natomiast zysk netto po opodatkowaniu będzie na poziomie pomiędzy 18 mln USD a 20 mln USD. Prognoza zakłada znaczący wzrost zyskowności, względem zysku netto wypracowanego w 2019 roku.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych wyników finansowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę panujące warunki rynkowe. Nasze dokonania oznaczają, że w czasach pandemii, zamkniętych rynków i ogólnego spowolnienia gospodarek światowych byliśmy w stanie wypracować w I półroczu tego roku lepsze wyniki, niż przed rokiem. To bardzo duże osiągnięcie, świadczące o dojrzałości naszej organizacji i efektywnym modelu biznesowym, dzięki któremu pomimo bardzo dużej skali działania, potrafimy szybko i sprawnie dostosować się do warunków rynkowych. Liczymy, że cały 2020 rok będzie dla nas lepszy od poprzedniego. Szczególnie kładziemy nacisk na wzrost zyskowności, który w I półroczu wzrósł o 81%, natomiast w samym drugim kwartale aż o 170%, czyli wzrósł prawie trzykrotnie. Cieszy nas też wzrost wyników Polski, która już od kilku kwartałów znajduje się wśród krajów o najwyższych przychodach w naszej Grupie” – powiedział Siergiej Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.

„Wczoraj opublikowaliśmy naszą prognozę finansową na 2020 rok. Znając już wyniki I półrocza, jesteśmy przekonani, że o ile nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, zrealizujemy ją. Zakłada ona przychody pomiędzy 2,0 miliarda USD a 2,2 miliarda USD oraz zysk netto po opodatkowaniu pomiędzy 18,0 milionów USD a 20,0 milionów USD. To najwyższe wyniki, jakie Grupa kiedykolwiek osiągnęła w swojej 30-letniej historii” – dodał Siergiej Kostevitch.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY W II KWARTALE ORAZ I PÓŁROCZU LAT 2020 I 2019 (mln USD)

wyniki asbis

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w przychodach Grupy. Nie zmieniło się to w I pół. 2020 r. Sprzedaż w krajach zarówno byłego ZSRR jak i w Europie Środkowo-Wschodniej wzrosła w omawianym okresie odpowiednio o 14,4% i 14,6%. Biorąc pod uwagę wszystkie wskazane powyżej zmiany, udział krajów byłego ZSRR w przychodach ogółem wzrósł do 51,93% w I pół. 2020 r. z 50,74% w I pół. 2019 r.

Geograficzna struktura sprzedaży ASBIS w I pół. 2020 i I pół. 2019 r.

struktura sprzedaży


SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW:

Analiza według krajów potwierdza doskonałe wskaźniki wzrostu, które Grupa była w stanie osiągnąć we wszystkich głównych krajach działalności. Krajami o najwyższym wzroście sprzedaży w I półroczu 2020 r. były:

  • Polska – wzrost o blisko 116%
  • Kazachstan – wzrost o 39,3%
  • Holandia – wzrost o 36.9%
  • Białoruś – wzrost o 22,2%
  • Czechy – wzrost o 9,2%
  • Rosja – wzrost o 6,1%
  • Ukraina – wzrost o 6%.

Sprzedaż w regionie krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, którego wynik zależy głównie od przychodów w krajach GCC (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt), spadła o 1,7% w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r. Sprzedaż w Europie Zachodniej w I półroczu 2020 r. spadła o 2,3% w porównaniu do I półrocza 2019 r.

Polska w I półroczu 2020 r. wzrosła po względem przychodów, odnotowując wzrost zarówno w II kwartale 2020 r., jak i w I półroczu 2020 r. (odpowiednio + 130,3% i +115,7%). Uplasowała się na 8. miejscu wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie.

SPRZEDAŻ WEDŁUG LINII PRODUKTOWYCH:

Pierwsze półrocze tego roku pokazało, że ASBIS nie miał problemu ze znacznym zwiększeniem przychodów pomimo trwającej pandemii koronawirusa. Kolejny raz ASBIS udowodnił, iż dzięki efektywnej strategii potrafi szybki dostosować się do zmian rynkowych i generować mocne wyniki.

W pierwszym półroczu 2020 r. wszystkie główne linie produktów Grupy, poza smartfonami, znacznie wzrosły w ujęciu rocznym. Największy wzrost względem I pół. 2019 r. odnotowały następujące linie produktowe:

Struktura przychodów w podziale na linie produktowe w I pół. 2020 r. oraz w I pół. 2019 r. (w tys. USD)

przychody asbis

O ASBIS:

ASBISc Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej (IT) na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA): Europie Środkowo-Wschodniej, republikach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, łączącym szeroki zasięg geograficzny działalności z szerokim portfolio produktów dystrybuowanych w modelu "one-stop-shop".

ASBIS Enterprises Plc ma siedzibę na Cyprze i specjalizuje się w dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego, rozwiązań mobilnych, komponentów IT i peryferiów, a także szerokiej gamy produktów informatycznych i urządzeń cyfrowych. Spółka założona została w roku 1990, prowadzi obecnie sprzedaż w 56 krajach świata.

Grupa dystrybuuje produkty wielu producentów oraz jest producentem marek: Prestigio (tablety, pamięci zewnętrzne, urządzenia GPS i car-DVR, multiboardy, itp.), Canyon (power banki, produkty sieciowe i inne urządzenia peryferyjne) i Perenio („IoT”).

ASBIS posiada podmioty zależne w 27 krajach, zatrudnia blisko 1 800 osób i zaopatruje około 20 tysięcy klientów. W 2019 roku sprzedaż Grupy przekroczyła 1,9 mld USD.

Od października 2007 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem ASB (ASBIS).

Źródło: Spółka, #ASB

Zobacz także: ASBISc Enterprises PLC - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości