GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na serii DOMDET4250925 spółki DOM DEVELOPMENT S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 wrz 2020, 18:26

GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na serii DOMDET4250925 spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

Uchwała Nr 693/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii DOMDET4250925 spółki DOM DEVELOPMENT S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst do 100.000 (sto tysięcy) obligacji na okaziciela serii DOMDET4250925 spółki DOM DEVELOPMENT S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Zobacz także: Dom Development SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości