GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 wrz 2020, 18:20

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

Uchwała Nr 720/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii B spółki "EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ" S.A.

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki "EUROPEJSKIE CENTRUM

ODSZKODOWAŃ" S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii B, oznaczonymi kodem "PLO156100011", w związku z zamiarem ich częściowego wykupu i zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst - w okresie od dnia 2 października 2020 r. do dnia 14 października 2020 r. (włącznie).

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a niezrealizowane do dnia 1 października 2020 r. (włącznie), tracą ważność;

2) w okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie

na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości