Polnord miał 0,55 mln zł straty netto j.d. w II kw. 2020 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 wrz 2020, 20:18

Polnord miał 0,55 mln zł straty netto j.d. w II kw. 2020 r.

Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej Polnordu w drugim kwartale 2020 roku wyniosła 0,55 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku strata była na poziomie 60 mln zł - wynika z raportu półrocznego spółki.

Skonsolidowane przychody Polnordu ze sprzedaży wzrosły w drugim kwartale 2020 roku do 118,2 mln zł z 45,8 mln zł przed rokiem. Zysk brutto z działalności operacyjnej wzrósł do 4,6 mln zł, wobec 39,5 mln zł straty przed rokiem.

W całym pierwszym półroczu Polnord miał 74,9 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej oraz 122,4 mln zł przychodów. Strata brutto z działalności operacyjnej wyniosła 56,6 mln zł.

Polnord podał, że w wyniku za pierwsze półrocze rozpoznane zostały 353 lokale (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach grupy), a spółki z grupy sprzedały brutto - na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych i przedwstępnych - 162 lokale (dane nieważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach grupy). Bez uwzględnienia anulacji sprzedaż brutto wyniosła 153 lokale (w porównaniu do 210 lokali w analogicznym okresie w 2019 roku). W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. zostały anulowane 54 umowy.

Polnord podał, że raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku, zawiera zastrzeżenie dotyczące braku konsolidacji metodą pełną grupy kapitałowej spółki Korporacja Budowlana Dom.

"Zarząd spółki nie identyfikuje, na datę publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2020 roku, aby dokonanie konsolidacji KB DOM miało znaczące znaczenie dla sytuacji finansowej spółki i jej grupy kapitałowej" - napisano w stanowisku zarządu.

"Rada Nadzorcza spółki podziela i pozytywnie opiniuje stanowisko zarządu, że przedmiot zastrzeżenia pozostaje bez znaczącego znaczenia dla sytuacji finansowej Spółki nie mając znaczącego wpływu na przyszłe sprawozdania finansowe spółki" - dodano.

(PAP Biznes), #PND

doa/ asa/

Zobacz także: Polnord SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości