ZE PAK odnotował 260,8 mln zł straty netto w pierwszym półroczu, zgodnie z szacunkami | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 wrz 2020, 20:46

ZE PAK odnotował 260,8 mln zł straty netto w pierwszym półroczu, zgodnie z szacunkami

Strata netto Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 260,8 mln zł wobec 36,7 mln zł zysku rok wcześniej, a EBITDA spadła do 60,9 mln zł wobec 163,1 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Przychody ZE PAK spadły w pierwszym półroczu o 25,3 proc. rok do roku, do 1.050,5 mln zł. Strata operacyjna wyniosła 308,6 mln zł wobec 66,3 mln zł zysku w analogicznym okresie 2019 roku.

ZE PAK informował wcześniej, że wyniki testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz odpisy aktualizujący pomniejszą skonsolidowany zysk netto o 201 mln zł, nie wpłyną natomiast na wartość skonsolidowanego wyniku EBITDA.

"W pierwszym półroczu m.in. dobre warunki pogodowe dla energetyki wiatrowej oraz ograniczenia nakładane na gospodarkę wynikające ze stanu pandemii wywołanego chorobą COVID-19, a także pogorszenie relacji między notowanymi cenami energii elektrycznej i uprawnień do emisji dwutlenku węgla wpłynęły negatywnie na możliwości sprzedaży energii elektrycznej przez grupę" - napisano w raporcie.

Grupa zanotowała 32,54 proc. łącznego spadku wolumenu sprzedaży energii z własnej produkcji i sprzedaży energii zakupionej: w przypadku sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji spadek wyniósł 8,33 proc., a spadek sprzedaży energii zakupionej 61,32 proc.

"Spadek sprzedaży energii elektrycznej oraz realizowane niższe marże wpłynęły na pogorszenie wyników finansowych grupy w porównaniu z wynikami notowanymi w 2019 roku" - dodano.

W ocenie zarządu znaczenie dla grupy miał i może mieć w przyszłości, podwyższony poziom zmienności na rynkach finansowych i towarowych, w tym zmieniające się relacje cen (w szczególności cen energii elektrycznej i uprawnień do emisji dwutlenku węgla).

"Grupa nie jest w stanie precyzyjnie oszacować wpływu zwiększenia zmienności na rynkach towarów energetycznych jednak ryzyko związane z podwyższoną zmiennością należy brać pod uwagę jako kluczowe w procesie przewidywania potencjalnych przyszłych wyników finansowych Grupy i jej kondycji finansowej" - napisano.

(PAP Biznes), #ZEP

doa/ asa/

Zobacz także: ZE PAK SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości