Zysk netto grupy Getin Holding w II kw. '20 wyniósł 6,1 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 wrz 2020, 17:58

Zysk netto grupy Getin Holding w II kw. '20 wyniósł 6,1 mln zł

Zysk netto grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w drugim kwartale 2020 roku wyniósł 6,1 mln zł - poinformowała spółka w raporcie. W analogicznym okresie poprzedniego roku bank miał 35,4 mln zł zysku.

Wynik odsetkowy w drugim kwartale wyniósł 187,8 mln zł, czyli spadł 20,6 proc. rdr, a wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 19,2 mln zł, czyli spadł 42 proc. rdr.

Rezerwy wzrosły rdr o 28,3 proc. do 116,5 mln zł, a koszty spadły o 20,8 proc. do 120,7 mln zł.

W całym pierwszym półroczu Getin Holding odnotował 194,5 mln zł straty przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej. Wynik odsetkowy wyniósł 404,4 mln zł, a wynik z tytułu prowizji i opłat 53,4 mln zł. Rezerwy wzrosły do 234,6 mln zł, a koszty spadły do 255,1 mln zł.

"W pierwszym półroczu 2020 r., w związku z COVID-19, podmioty wchodzące w skład Grupy rozpoznały dodatkowe odpisy z tytułu utraty wartości portfeli kredytowych, co było następstwem obniżenia dyscypliny spłat zobowiązań przez kredytobiorców. Niezależnie od zwiększonego ryzyka kredytowego negatywny wpływ na rentowność Grupy będą także miały obniżki stóp procentowych na poszczególnych rynkach" - napisano w raporcie.

"W pierwszym półroczu br. w związku z COVID-19 Grupa rozpoznała dodatkowe odpisy z tytułu utraty wartości portfela kredytowego w kwocie 9,6 mln zł" - dodano.

W pierwszym półroczu 2020 r. segment na Ukrainie odnotował zysk netto w wysokości 18,9 mln zł i był on o 57,6 proc. niższy niż w pierwszym półroczu 2019 r. Jak podano, głównym czynnikiem, który przełożył się na wyniki finansowe segmentu było „zamrożenie” gospodarki spowodowane pandemią SARS-CoV-2, tj. wprowadzenie kwarantanny przez rząd Ukrainy i związane z nią inne środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa hamujące biznes.

Zysk netto segmentu białoruskiego wyniósł 6,5 mln zł, co oznacza 18,8 proc. spadek w stosunku do rezultatu osiągniętego w pierwszym półroczu 2019 r.

"Wynik netto segmentu w Rumunii w pierwszym półroczu 2020 r. osiągnął poziom 5,6 mln zł i, w związku z restrykcjami rządowymi związanymi z pandemią SARS-CoV-2, odnotował spadek o 12,6 proc. w stosunku do wyniku wypracowanego w tym samym okresie roku poprzedniego" - napisano.

Poniżej wybrane wyniki grupy Getin Holding (w mln zł).

mln złII kw. 2020II kw 2019zmiana rdr
Wynik odsetkowy187,8236,6-20,63%
Wynik z prowizji19,233,1-41,99%
Koszty ogółem120,7152,3-20,75%
Saldo rezerw-116,5-90,828,30%
Wynik netto6,135,4-82,77%

(PAP Biznes), #GTN

doa/ asa/

Zobacz także: Getin Holding SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości