Dom Development podsumowuje III kwartał 2020 roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 lis 2020, 08:28

Dom Development podsumowuje III kwartał 2020 roku

Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. („Dom Development”, „Grupa”) po trzech kwartałach 2020 po raz kolejny odnotowała wzrost marż i zysku netto. W ciągu 9 miesięcy Grupa przekazała terminowo 1933 lokale odnotowując jednocześnie 27% wzrost średniej wartości przekazanego lokalu i marżę brutto na poziomie 31,3% (+2,4 pp. r/r). Grupa w tym okresie utrzymała także bieżącą sprzedaż na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku i sprzedała łącznie 2 626 lokale.

Wzrost wartości przekazanych mieszkań oraz marży brutto do poziomu 32% w III kwartale 2020 roku umożliwił Grupie poprawę wyniku netto do 57,6 mln zł (+5% r/r). W III kwartale przekazane zostały 692 lokale (-18% r/r). Jednocześnie Grupa odnotowała wysoką sprzedaż przy utrzymaniu satysfakcjonujących marż – w III kwartale sprzedano 995 lokali (+22% kw./kw. i +6% r/r).

Grupa na koniec września 2020 miała tzw. gotówkę netto na poziomie 83 mln zł, stanowiącą nadwyżkę nad wartością kredytów i obligacji Grupy. Duży i wysokiej jakości bank ziemi (o potencjale budowy 13,3 tys. lokali) pozwala Dom Development na płynne uzupełnianie oferty. Na koniec września oferta Grupy liczyła 2 377 lokali. Na koniec III kwartału Grupa posiadała 5115 lokali w budowie w 62 projektach, z czego w III kwartale rozpoczęto budowę aż 1780 lokali (w 17 projektach). Wszystkie budowy przebiegają zgodnie z planem.

- III kwartał to kolejny okres, w którym pokazaliśmy efektywność działania Grupy mimo trwającej epidemii. Pomimo mniejszego wolumenu przekazań - wynikającego z harmonogramu projektów - wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe i wzrost zyskowności, co jest efektem wzrostu wartości przekazanych lokali i zwiększenia marż. W strukturze bieżącej sprzedaży także dominują droższe mieszkania - 28% stanowią te o wartości przekraczającej 650 tys. zł. W odpowiedzi na silny popyt w III kwartale, pomimo trudności administracyjnych, skokowo zwiększyliśmy liczbę nowych projektów, rozpoczynając budowę 1 780 lokali na 17 projektach. W ofercie widoczny jest znaczący wzrost udziału Trójmiasta i Wrocławia. Wysoki, stabilny popyt utrzymuje się we wszystkich segmentach rynku, a ograniczenie podaży na rynku wynika głównie z trudności z pozyskiwaniem pozwoleń na budowę i deficytem atrakcyjnych gruntów. Jednocześnie osiągane ceny transakcyjne kształtują się co najmniej na poziomie sprzed pandemii – mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.

- Nowe inwestycje, które wprowadziliśmy do oferty spotykają się z dużym zainteresowaniem klientów. Mamy silny bank ziemi (pozwalający na budowę ok. 13,3 tys. lokali) i potencjał oraz możliwości finansowe do zwiększania go. Bardzo silny bilans i brak zadłużenia netto dają nam przewagę w zmiennym otoczeniu rynkowym. Własne generalne wykonawstwo dodatkowo zwiększa naszą elastyczność w działaniu. Obserwujemy zmiany rynkowe, jesteśmy przygotowani na różne scenariusze i na wykorzystanie potencjału rynkowego – dodaje Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development SA.

Grupa, pomimo systematycznego uzupełniania banku ziemi na wszystkich rynkach działalności, utrzymuje wyjątkowo silny bilans. Zadłużenie odsetkowe netto do kapitałów własnych (gearing) na koniec trzeciego kwartału kształtowało się na poziomie -8%, co oznacza nadwyżkę gotówki (wynoszącą 83 mln zł) nad zobowiązaniami z tytułu obligacji i kredytów. Na koniec września 2020 saldo środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynosiło 466 mln zł, pomimo wypłaty rekordowej dywidendy w wysokości 240 mln zł. Dom Development wg stanu na 30 września 2020 ma także dostępne niewykorzystane linie kredytowe w wysokości 362 mln zł.

Bank ziemi Grupy

Według stanu na 30 września 2020 roku bank ziemi Grupy wynosił 13 252 lokali (grunty kupione i kontrolowane), co oznacza wzrost o 9% r/r i 10% kw./kw. Bank ziemi wzrósł na wszystkich trzech rynkach działalności.

O Dom Development:

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa („Grupa Dom Development”) jest największym deweloperem w Polsce. Realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu oraz Trójmieście i okolicach (poprzez Spółkę Euro Styl S.A.) Oferta Grupy obejmuje zarówno mieszkania z segmentu popularnego jak i apartamenty. Do Grupy należy firma wykonawcza Dom Construction Sp. z o.o., która pełni rolę generalnego wykonawcy części inwestycji. W ciągu 24 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku ponad 35 000 mieszkań. Od 14 lat Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #DOM

Zobacz także: Dom Development SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości