GPW: w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych RAIFFEISEN CENTROBANK AG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 kwi 2021, 18:42

GPW: w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych RAIFFEISEN CENTROBANK AG

Uchwała Nr 381/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku spółki RAIFFEISEN CENTROBANK AG o zawieszenie obrotu giełdowego oraz o wykluczenie z tego obrotu certyfikatów strukturyzowanych, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) oraz § 31 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Giełdy postanawia:

1) zawiesić obrót giełdowy tymi certyfikatami od dnia 21 kwietnia 2021 r.,

2) wykluczyć te certyfikaty z obrotu giełdowego z dniem 22 kwietnia 2021 r.

§ 2

Na podstawie § 110 ust. 10-12 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 20 kwietnia 2021 r. (włącznie), tracą ważność;

2) od dnia zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 381/2021

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatów
1.AT0000A1NZM3RCFS3CCC
2.AT0000A260X4RCFS4KGH
3.AT0000A27265RCFS6PLAT
4.AT0000A27281RCFS6SILVE
5.AT0000A293N6RCFL8SILVE
6.AT0000A2AK58RCFS5OIL1
7.AT0000A2CC80RCFS5PALL3
8.AT0000A2CDD0RCFL6NAG1
9.AT0000A2D0H4RCFS6SILVE1
10.AT0000A2JQQ9RCFL10SILVE2
11.AT0000A2JTD1RCFS10OIL2

kom abs/

Ostatnie wiadomości