Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-04-08 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 kwi 2021, 07:01

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-04-08

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-04-08 - 2021-04-14

CZWARTEK, 8 KWIETNIA

09:00 - CREEPYJAR - Debiut na giełdzie

Uroczystość pierwszego notowania akcji Creepy Jar S.A. na rynku GPW.

- CREEPYJAR - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki CREEPY JAR S.A.

- ELBUDOWA - Wycofanie akcji z obrotu

Ostatni dzień obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ELEKTROBUDOWA S.A. W UPADŁOŚCI

- WAWEL - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 25,00 PLN na akcję.

PIĄTEK, 9 KWIETNIA

13:00 - ERBUD - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie zmiany statutu, zmiany regulaminu rady nadzorczej.

- STALEXP - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,64 PLN na akcję.

SOBOTA, 10 KWIETNIA

10:30 - EUROHOLD - Zwyczajne walne zgromadzenie

PONIEDZIAŁEK, 12 KWIETNIA

12:00 - XTB - Zwyczajne walne zgromadzenie

- COGNOR - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9 spółki COGNOR HOLDING S.A.

WTOREK, 13 KWIETNIA

12:00 - LARQ - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości

ŚRODA, 14 KWIETNIA

10:00 - ARCHICOM - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Wrocław. W sprawie m.in. powołania pełnomocników do reprezentowania spółki wobec Doroty Jarodzkiej-Śródki przy zawarciu umowy, zmian w składzie rady nadzorczej, zmiany statutu.

(PAP)

Ostatnie wiadomości