Kalendarium rynku NewConnect 2021-04-08 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 kwi 2021, 07:01

Kalendarium rynku NewConnect 2021-04-08

Kalendarium rynku NewConnect 2021-04-08 - 2021-04-14

CZWARTEK, 8 KWIETNIA

10:00 - PLATIGE - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G

- NWAI - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 2,00 PLN na akcję.

PIĄTEK, 9 KWIETNIA

09:00 - BLUETAX - Zwyczajne walne zgromadzenie

PONIEDZIAŁEK, 12 KWIETNIA

10:00 - CANNABIS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji półki do obrotu na GPW, zmiany w składzie rady nadzorczej

(PAP)

Ostatnie wiadomości