Nadwyżka w obrotach bieżących w lutym wyniosła 1.619 mln euro vs konsensus 1.560,1 mln euro nadwyżki - NBP | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 kwi 2021, 14:04

Nadwyżka w obrotach bieżących w lutym wyniosła 1.619 mln euro vs konsensus 1.560,1 mln euro nadwyżki - NBP

Nadwyżka w obrotach bieżących w lutym 2021 r. wyniosła 1.619 mln euro wobec konsensusu 1.560,1 mln euro nadwyżki - podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł w lutym o 6,2 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 2,4 proc. rdr, a import wzrósł o 6,0 proc. rdr wobec prognozy wzrostu o 1,8 proc.

Poniżej dane w mln EUR:

w mln EUR/mn EUR
20202021Dane skumulowane**/Cumulated data**
II*I*II*III 2019-II 2020III 2020-II 2021*
Rachunek bieżący / Current Account1 7383 3411 6195 46519 295
Saldo obrotów towarowych /Balance on goods7919798832 70413 106
Eksport / Goods: exports20 07719 54521 322235 371233 890
Import / Goods: imports19 28618 56620 439232 667220 784
Saldo usług / Balance on Services2 6062 3182 49024 53823 494
Przychody / Services: Credit5 5764 8805 14763 80658 002
Rozchody / Services: Debit2 9702 5622 65739 26834 508
Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income-1 510569-1 213-20 038-15 472
Przychody / Primary income: credit7632 7761 05812 51611 259
Rozchody / Primary income: debit2 2732 2072 27132 55426 731
Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income-149-525-541-1 739-1 833
Przychody / Secondary income: credit6083936415 8806 662
Rozchody / Secondary income: debit7579181 1827 6198 495
Rachunek kapitałowy / Capital Account8321 14565610 92713 637
Przychody / Capital account: credit9741 14665711 81015 880
Rozchody / Capital account: debit142118832 243
Rachunek finansowy / Financial account2 1833 6451 63411 50423 532
Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets721-1 0246394 6093 218
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares-9110232-1 055346
Instrumenty dłużne / Debt instruments812-1 1266075 6642 872
Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities2 2781 1941 45912 0929 748
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares1 5421 1761 05310 4609 850
Instrumenty dłużne / Debt instruments736184061 632-102
Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets-2176981 021-839-1 946
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities21536395-711-5 034
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities-238162626-1283 088
Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities2 1652-769-5 000-12 284
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities-7532-304-743-3 065
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities2 240-30-465-4 257-9 219
Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets4 530-6978385 3506 691
NBP / Monetary authorities-4200-1-1
Sektor rządowy / General government2701121 0842 809
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs3 556-385-283 913-4 265
Pozostałe sektory / Other sectors746-3138543548 148
Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities827-2 2925 6763 88010 748
NBP / Monetary authorities-635-1 8829622 9352 895
Sektor rządowy / General government2244 305-9657 300
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs711-268-681-3 424-574
Pozostałe sektory / Other sectors749-1661 0905 3341 127
Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives5922-253-750-1 239
Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets2 3603 5505 75514 10625 020
Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions-387-841-641-4 888-9 400
*Dane wstępne / Preliminary data
**Dane skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy./Cumulated data presented as 12-month moving data.

* Dane wstępne

** Dane skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy. (PAP Biznes)

luk/ ana/

Ostatnie wiadomości