GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii C20, D20, E20, F20, G20, H20, I20 oraz J20 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ŚWINOUJŚCIE | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 kwi 2021, 18:46

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii C20, D20, E20, F20, G20, H20, I20 oraz J20 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ŚWINOUJŚCIE

Uchwała Nr 401/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii C20, D20, E20, F20, G20, H20, I20 oraz J20 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ŚWINOUJŚCIE

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 16 kwietnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące obligacje na okaziciela wyemitowane przez GMINĘ MIASTO ŚWINOUJŚCIE:

a) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii C20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO268900092",

b) 30.000 (trzydzieści tysięcy) obligacji serii D20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO268900100",

c) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii E20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO268900118",

d) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii F20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO268900118",

e) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii G20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO268900118",

f) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii H20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO268900142",

g) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii I20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO268900142",

h) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii J20, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO268900142";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. a), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SWI1127";

3) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. b), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SWI1128";

4) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. c), lit. d) i lit. e), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SWI1129";

5) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. f), lit. g) i lit. h), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SWI1130".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Ostatnie wiadomości