GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii U spółki MABION S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 kwi 2021, 18:44

GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii U spółki MABION S.A.

Uchwała Nr 404/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U spółki MABION S.A.

§ 1

Na podstawie § 17 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy wyznacza na 16 kwietnia 2021 r. dzień ostatniego notowania 2.430.554 (dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U spółki MABION S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMBION00057".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Zobacz także: Mabion SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości