GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AX spółki ATAL S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 kwi 2021, 19:23

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AX spółki ATAL S.A.

Uchwała Nr 417/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AX spółki ATAL S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst do 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii AX spółki ATAL S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda - z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Zobacz także: Atal SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości