GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2021 spółki ECHO INVESTMENT SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 maj 2021, 18:40

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2021 spółki ECHO INVESTMENT SA

Uchwała Nr 517/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2021 spółki ECHO INVESTMENT S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 19.500 (dziewiętnaście tysięcy pięćset) obligacji na okaziciela serii 1/2021 spółki ECHO INVESTMENT S.A., o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: Echo Investment SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości