NAV w funduszach inwestycyjnych wzrosła w IV o 1,3 proc. do 302,1 mld zł - IZFiA, Analizy .pl | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 maj 2021, 18:08

NAV w funduszach inwestycyjnych wzrosła w IV o 1,3 proc. do 302,1 mld zł - IZFiA, Analizy .pl

Wartość aktywów netto (NAV) w funduszach inwestycyjnych wzrosła w kwietniu o blisko 4 mld zł, czyli o 1,3 proc. do 302,1 mld zł - poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz .pl. Największy przyrost w ujęciu wartościowym odnotowały fundusze akcji, a najwyższą dynamikę, po raz kolejny, miały fundusze zdefiniowanej daty PPK.

"Kwiecień pleceń…, tak w pogodzie, jak i na rynkach finansowych. Z jednej strony, główne światowe indeksy akcji biły w ubiegłym miesiącu kolejne rekordy wszech czasów, z drugiej – rentowności obligacji skarbowych rosły (ceny spadały) w rytm narastającej presji inflacyjnej. Sporo emocji dostarczył też rynek surowców, szczególnie metali szlachetnych i przemysłowych" - napisano w raporcie.

Analitycy zwrócili uwagę na notowania na rynkach akcji. W kwietniu amerykański indeks S&P 500 wzrósł o ponad 5 proc., technologiczny Nasdaq zwyżkował o 5,4 proc., a niemiecki DAX zyskał niecały 1 proc. Główny indeks warszawskiej giełdy WIG wzrósł o blisko 5 proc., WIG20 zyskał 5,1 proc., a mWIG40 i sWIG80 - odpowiednio 3,4 i 6,6 proc.

"Mieszane nastroje na rynkach znalazły odzwierciedlenie w wysokości aktywów krajowych funduszy inwestycyjnych. Dzięki napływom i efektom zarządzania na koniec kwietnia 2021 roku osiągnęły one wartość 302,1 mld zł" - podali.

"Wzrost ten dotyczył funduszy detalicznych, których aktywa zwiększyły się o niemal 4 mld zł (fundusze te pozyskały 2,3 mld zł netto). Aktywa funduszy niedetalicznych wzrosły w tym czasie o zaledwie kilkadziesiąt milionów złotych. W efekcie na koniec kwietnia cały rynek odnotował wzrost wartości zarządzanych środków łącznie o prawie 4 mld zł, czyli 1,3 proc." - wskazali.

Największy przyrost w ujęciu wartościowym – o 1,8 mld zł – odnotowały fundusze akcyjne. Środki w nich zgromadzone osiągnęły poziom ponad 30,8 mld zł.

"To efekt zarówno dobrej koniunktury na rynkach akcji, ale też napływów – łącznie w kwietniu klienci wpłacili do nich ponad 0,8 mld zł netto" - ocenili analitycy.

"Niezbyt udany miesiąc mają natomiast za sobą fundusze dłużne, których aktywa wzrosły o zaledwie 0,2 mld zł i sięgają obecnie już 119,8 mld zł. W przypadku funduszy mieszanych aktywa zwiększyły się o prawie 1 mld zł. Do funduszy tych od kilku miesięcy napływa po kilkaset milionów złotych nowego kapitału. W kwietniu bilans sprzedaży zamknął się w 0,6 mld zł. Dobry miesiąc mają też fundusze surowcowe, których aktywa zwiększyły się o 0,2 mld zł" - podali.

Najwyższą dynamikę aktywów w ujęciu procentowym odnotowały fundusze zdefiniowanej daty PPK, zasilane sukcesywnie wpłatami pracowników i pracodawców. Wartość zgromadzonych w nich aktywów wzrosła w kwietniu o 12,8 proc. do 3,7 mld zł.

Nieco spowolniła natomiast dynamika wzrostu aktywów funduszy absolutnej stopy zwrotu. Podczas gdy w marcu aktywa w tym segmencie przyrosły w ujęciu miesięczny o 4 proc., tak w kwietniu wzrost wyniósł 3,3 proc., co odpowiada dodatkowym 226 mln zł.

Aktywa netto (NAV) segmentów funduszy na koniec kwietnia i marca i ich miesięczna zmiana (w proc.):

2021-04-302021-03-31zmiana proc.
NAV (mln PLN)NAV (mln PLN)mdm
Absolutnej stopy zwrotu7 0846 8573,3
Akcji30 84229 0126,3
Aktywów niepublicznych95 00994 9460,1
Dłużne119 790119 5790,2
- dłużne PLN112 547112 3760,2
korporacyjne14 68814 890-1,4
papiery skarbowe19 26018 9191,8
papiery skarbowe długoterminowe26 85227 632-2,8
pozostałe1 5461 37512,4
uniwersalne40 73339 9721,9
uniwersalne długoterminowe9 4689 589-1,3
- dłużne zagraniczne7 2447 2030,6
Mieszane38 22837 2722,3
Nieruchomości505506-0,3
Rynku surowców2 2962 08610,0
Sekurytyzacyjne4 6244 5761,0
Zdefiniowanej daty PPK3 6903 27212,8
Razem302 067298 1071,3

Źródło: IZFiA, Analizy .pl

(PAP Biznes)

kk/ mfm/

Ostatnie wiadomości