Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2021-05-18 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 maj 2021, 07:01

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2021-05-18

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2021-05-18 - 2021-05-24

WTOREK, 18 MAJA

01:50 - Japonia - PKB (szacunek) (I/2021)

10:00 - WIRTUALNA - Konferencja wynikowa Spółki

Omówienie wyników finansowych wypracowanych przez Spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. w pierwszym kwartale 2021 roku.

11:00 - UE - Bilans handlowy (3/2021)

11:00 - UE - PKB - szacunek (I/2021)

11:00 - ALUMETAL - Konferencja wynikowa Spółki

Spotkanie z Zarządem Grupy Alumetal po publikacji raportu okresowego za Q1 2021.

14:30 - USA - Liczba rozpoczętych budów (4/2021)

14:30 - USA - Liczba wydanych pozwoleń na budowę (4/2021)

ŚRODA, 19 MAJA

06:30 - Japonia - Produkcja przemysłowa (3/2021)

08:00 - Wielka Brytania - CPI (4/2021)

11:00 - UE - Inflacja CPI r/r (4/2021)

11:00 - GENOMTEC - Konferencja wynikowa Spółki

Podsumowanie wyników spółki Genomtec SA po pierwszym kwartale 2021 r.

20:00 - USA - Publikacja minutek z posiedzenia FOMC dot. polityki monetarnej

CZWARTEK, 20 MAJA

09:00 - ELEKTROTI - Konferencja wynikowa Spółki

Wideokonferencja spółki Elektrotim poświęconej omówieniu wyników za pierwszy kwartał 2021 roku.

09:00 - SNIEZKA - Konferencja wynikowa Spółki

Konferencja online. Omówienie wyników spółki Śnieżka SA za I kwartał 2021 roku.

10:00 - UE - Saldo obrotów bieżących (niewyrównane sezonowo) (3/2021)

10:00 - GUS - Polska - Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach (4/2021)

10:00 - GUS - Polska - Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w zł (4/2021)

10:00 - GUS - Polska: Dane dotyczące koniunktury konsumenckiej (5/2021)

11:00 - AHK POLSKA - Konferencja prasowa

Polska w ocenie inwestorów zagranicznych

12:00 - ATENDE - Konferencja wynikowa Spółki

Prezentacja wyników Atende za I kwartał 2021 r.

14:30 - USA - Tygodniowe dane o bezrobociu

14:30 - USA - Wskaźnik Philadelphia Fed (5/2021)

- MF - Polska - Ministerstwo Finansów opublikuje dane o zadłużeniu Skarbu Państwa (3/2021)

PIĄTEK, 21 MAJA

01:30 - Japonia - CPI (4/2021)

02:30 - Japonia - PMI w przemyśle wg Nikkei (szacunek) (5/2021)

08:00 - Wielka Brytania - sprzedaż detaliczna (4/2021)

09:00 - CLNPHARMA - Konferencja prasowa spółki

Telekonferencja z Zarządem Spółki Celon Pharma SA.

09:30 - Markit - Niemcy - PMI w przemyśle wg Markit (szacunek) (5/2021)

09:30 - Markit - Niemcy - PMI w usługach wg Markit (szacunek) (5/2021)

09:30 - APATOR - Konferencja wynikowa Spółki

Briefing poświęcony podsumowaniu efektów działalności Grupy Apator w 1Q 2021.

10:00 - GUS - Polska - Ceny Produkcji (PPI) (4/2021)

10:00 - GUS - Polska - Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (4/2021)

10:00 - GUS - Polska - Liczba mieszkań w rozpoczętych budowach (4/2021)

10:00 - GUS - Polska - Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej (5/2021)

12:00 - JSW - Konferencja wynikowa Spółki

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej JSW SA za pierwszy kwartał 2021 roku.

14:00 - NBP - Polska - Przewidywane obciążenia aktywów i pasywów (4/2021)

15:45 - Markit - USA - PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) (5/2021)

15:45 - Markit - USA - PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) (5/2021)

15:45 - Markit - USA - PMI dla usług wg Markit (wstępny) (5/2021)

16:00 - USA - Sprzedaż domów na rynku wtórnym m/m (4/2021)

16:00 - Markit - UE - PMI composite wg Markit (szacunek) (5/2021)

16:00 - Markit - UE - PMI w przemyśle wg Markit (szacunek) (5/2021)

16:00 - Markit - UE - PMI w usługach wg Markit (szacunek) (5/2021)

- MF - MF na przetargu sprzeda papiery OK0423/ PS1026/ WZ1126/ DS1030/ WZ1131, możliwe inne obligacje typu WS albo IZ Wartość oferty od 4 do 7 mld PLN.

PONIEDZIAŁEK, 24 MAJA

10:00 - GUS - Polska - Sprzedaż detaliczna (4/2021)

11:00 - KRUK - Konferencja wynikowa Spółki

Prezentacja i podsumowanie wyników Grupy Kruk za I kwartał 2021 rok.

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

Ostatnie wiadomości