Zysk netto Wirtualnej Polski w I kw. wyniósł 26,5 mln zł, powyżej konsensusu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 maj 2021, 07:40

Zysk netto Wirtualnej Polski w I kw. wyniósł 26,5 mln zł, powyżej konsensusu

Zysk netto przypadający akcjonariuszom j.d. Wirtualnej Polski w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł 26,5 mln zł, w porównaniu do 6,9 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku - wynika z raportu kwartalnego spółki. Wynik był o 19,9 proc. wyższy od konsensusu.

Przychody zwiększyły się w pierwszym kwartale o 19,4 proc. rok do roku do 178,9 mln zł. Sprzedaż była o 5,1 proc. wyższa od średniej oczekiwań analityków.

W segmencie online skorygowana EBITDA wzrosła o 48,8 proc. rok do roku, do 61 mln zł, a w segmencie TV odnotowano 218 tys. zł straty w porównaniu do 159 tys. zysku przed rokiem. Skorygowana EBITDA łącznie obu segmentów zwiększyła się o 47,7 proc. rdr do 60,8 mln zł.

Przychody ze sprzedaży w segmencie online wyniosły w pierwszym kwartale 2021 r. 172,9 mln zł, czyli wzrosły o 20,7 proc. rdr.

W raporcie podano, że istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki grupy, w szczególności spółek prowadzących działalność w sektorze usług turystycznych, jest w dalszym ciągu pandemia koronawirusa SARS-COV-2.

"Pomimo dużo niższego poziomu sprzedaży wycieczek zagranicznych, w porównaniu do pierwszego kwartału poprzedniego roku, łączne przychody ze sprzedaży grupy były o 29,7 mln zł (20,7 proc.) wyższe i wyniosły 172,9 mln zł, przy czym przychody gotówkowe były o 30,65 mln zł (22 proc.) wyższe i wyniosły 170,13 mln zł. Wzrost ten wynika przede wszystkim z bardzo dobrych wyników spółek działających w branży mediowej, które rekompensowały straty generowane przez spółki działające w branży turystycznej. Grupa ponadto istotnie rozwija swoją działalność na rynku sprzedaży samochodów, realizowaną poprzez spółkę zależną Superauto24 .com" - napisano w raporcie.

W pierwszym kwartale całość przychodów ze sprzedaży segmentu TV w wysokości 6 mln zł pochodziła ze sprzedaży gotówkowej i była o 8,3 proc. niższa w porównaniu do poprzedniego roku.

Poniżej przedstawiamy wyniki Wirtualnej Polski w pierwszym kwartale 2021 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes. Dane w mln zł.

1Q2021wynikikons.różnicar/rq/q
Przychody178,9170,25,1%19,4%-18,1%
EBITDA56,854,34,7%44,5%-24,5%
EBIT37,433,710,8%103,8%-31,7%
zysk netto j.d.26,522,119,9%285,7%-32,7%
marża EBITDA31,7%31,9%-0,175,52-2,70
marża EBIT20,9%19,9%1,058,66-4,16
marża netto14,8%13,0%1,7910,23-3,22

(PAP Biznes), #WPL

doa/

Zobacz także: Wirtualna Polska Holding SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości