Skrót wiadomości - piątek, 11 czerwca | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 cze 2021, 06:01

Skrót wiadomości - piątek, 11 czerwca

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Wszystkie prognozy wskazują, że inflacja w przyszłym roku obniży się - poinformował w piątek prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że inflacja powyżej celu wynika wyłącznie z negatywnych szoków podażowych i czynników spoza oddziaływania polityki pieniężnej.

Jest o wiele za wcześnie, żeby rozważać dostosowanie polityki pieniężnej do tak zwanej polityki normalnej - powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

Prognozy pokazują, że mamy prawdopodobnie szczyt tegorocznej inflacji, ale inflacja może się w najbliższych miesiącach utrzymywać powyżej górnej granicy celu - poinformował prezes NBP Adam Glapiński.

Gdyby okazało się, że prognozy wskazują na silny wzrost PKB w kolejnych latach, a jednocześnie inflacja miałaby trwale przekraczać cel NBP na skutek wzrostu popytu i utrzymującego się mocnego rynku pracy, to wtedy być może, uzasadnione byłoby dostosowanie do polityki pieniężnej - powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński. Równocześnie odrzucił możliwość tzw. sygnalnej podwyżki stóp procentowych.

Program skupu aktywów jest kontynuowany w pełnym zakresie, NBP nie podjął żadnej decyzji o ewentualnym jego wygaszeniu lub zakończeniu - poinformował prezes NBP Adam Glapiński podczas piątkowej telekonferencji.

Uważamy, że kurs walutowy jest ważnym kanałem oddziaływania na gospodarkę, także na inflację - powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że NBP nie stracił z oczu kursu walutowego i pozostaje w gotowości do interwencji na rynku walutowym.

Bieżąca inflacja nie ma znaczenia dla decyzji o inwestowaniu w nieruchomości - uważa prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

W maju RPP drugi miesiąc z rzędu odrzuciła wniosek o podwyższenie stopy rezerwy obowiązkowej do 3,5 proc. oraz wniosek o obniżenie oprocentowania środków rezerwy obowiązkowej z poziomu stopy referencyjnej NBP (obecnie 0,1 proc.) do 0,01 proc. - wynika z protokołu z posiedzenia RPP z 5 maja.

Według większości RPP podwyżki stóp procentowych możliwe są dopiero po zakończeniu pandemii, utrwaleniu się ożywienia oraz przy ryzyku nadmiernego wzrostu inflacji popytowej - wynika z protokołu z posiedzenia RPP z 5 maja.

Podwyższona inflacja jest efektem czynników podażowych i zewnętrznych, tj. niezależnych od polityki pieniężnej, a NBP powinien wspierać trwałość ożywienia - wynika z protokołu z posiedzenia RPP z 5 maja.

Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w maju jej członkowie wskazywali, że dostępne prognozy przewidują ożywienie aktywności gospodarczej w kolejnych kwartałach - wynika z protokołu z posiedzenia RPP z 5 maja. Większość członków wskazała również, że ewentualne kolejne fale epidemii mogą mieć mniejszy wpływ na koniunkturę.

W maju br. większość RPP oczekiwała obniżenia się inflacji w 2022 r., ale w odróżnieniu od opinii wyrażonej miesiąc wcześniej, gdy wskazywano na spadek CPI w okolice 2,5 proc., nie podano do jakiego poziomu inflacja ma spaść - wynika z minutes RPP z posiedzenia 5 maja. Według RPP korzystna sytuacja dochodowa gospodarstw domowych nie ma nadmiernego wpływu na inflację.

Po wyeliminowaniu efektów bazy dynamika wynagrodzeń pozostaje niższa niż przed pandemią, trudno mówić tu o nadmiernej presji płacowej - ocenił prezes NBP Adam Glapiński podczas piątkowej telekonferencji.

Połowa obecnej inflacji wynika z czynników kosztowych i cen administrowanych - powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że źródłami obecnej inflacji są polityka fiskalna i szok zewnętrzny.

Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii spadła o 1,3 proc. mdm w IV, podczas gdy poprzednio wzrosła o 1,8 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny.

Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w IV o 2,3 proc. mdm - podano w wyliczeniu urzędu statystycznego.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w czerwcu wzrósł do 86,4 pkt. z 82,9 pkt. miesiąc wcześniej - podano we wstępnym wyliczeniu.

BUDŻET, DŁUG

Na piątkowym przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało papiery OK0423, PS1026, WZ1126, WZ1131 i DS0432 za 6.796,345 mln zł i odkupiło obligacje PS0721, DS1021 i PS0422 łącznie za 6.482.716 mln zł - poinformował resort finansów w komunikacie.

Narodowy Bank Polski na piątkowym przetargu, w ramach operacji podstawowej, sprzedał 7-dniowe bony za 206.153,35 mld zł - wynika z danych NBP na platformie Bloomberg. Była to najwyższa sprzedaż bonów NBP w historii i po raz pierwszy przekraczająca 200 mld złotych.

GIEŁDA

Główne krajowe indeksy giełdowe zakończyły pod kreską nie tylko piątkowe notowania, ale także cały tydzień. Na przestrzeni ostatnich pięciu sesji WIG i WIG20 straciły po ok. 1 proc. Indeksom nie pomogła 7 proc. zwyżka CD Projektu, po której kurs wrócił do poziomów z połowy kwietnia.

Przez większość piątkowej sesji WIG20 pozostawał pod kreską. Ok. godz. 15 wybił się na chwilę powyżej poziomu odniesienia, jednak na koniec dnia wrócił w okolice dziennych minimów, tracąc na zamknięciu 0,55 proc. i przyjmując poziom 2.224,67 pkt. WIG zniżkował o 0,45 pkt., do 66.210,63 pkt., mWIG40 stracił 0,22 proc. do 4.887,79 pkt., a sWIG80 poszedł w dół o 0,33 proc. do 20.913,19 pkt.

BNP Paribas Bank Polska mógłby wejść do mWIG40 w ramach grudniowej rewizji indeksów, zależy to jednak od spełnienia przez bank kryterium obrotów na giełdzie - ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk Trigon DM Maciej Marcinowski.

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 5,2 pkt. proc. do 51 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego wzrósł z kolei o 4,3 pkt proc. do 29,1 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w komunikacie.

SPÓŁKI

PKO BP będzie kontynuował strategię do 2022 roku, ale zakłada odpowiednie jej korekty, by dostosowywać się do zmieniających się okoliczności. Bank ma odpowiednie zapasy kapitałowe zarówno na potrzeby finansowania ożywienia gospodarczego po pandemii, jak i na systematyczną wypłatę dywidend - poinformował PAP Biznes powołany na prezesa PKO BP Jan Emeryk Rościszewski.

Piątkowe walne zgromadzenie Banku Pekao zdecydowało o wypłacie do 3,21 zł dywidendy na akcję. Wypłata jest uzależniona od stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego polityki dywidendowej banków komercyjnych oraz zalecenia nadzorczego dla Banku Pekao w drugiej połowie 2021 roku.

Fitch zmienił perspektywę długoterminowego ratingu Santander Bank Polska w walucie obcej (IDR) na "stabilną" z "negatywnej", potwierdzając jednocześnie rating na poziomie BBB+ - poinformowała agencja w komunikacie.

Ryvu Therapeutics uznaje dane kliniczne z fazy I programu RVU120 i fazy I/II programu SEL24 za pozytywne - poinformowała spółka w komunikacie. Publikacja danych nastąpi w piątek na wirtualnym Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2021.

Ghelamco Invest ustanowiło program emisji, w ramach którego będzie mogło emitować obligacje do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 200 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Atende wniosło odwołanie w celu przywrócenia świadectw bezpieczeństwa przemysłowego - poinformowała informatyczna spółka w komunikacie prasowym. Atende ocenia, że utrata zamówienia może obniżyć wynik w tym kwartale, ale perspektywy sprzedaży w całym 2021 roku pozostają dobre.

Spółka Lisala, główny akcjonariusz Echo Investment z udziałem na poziomie 66 proc., zaproponowała, by za 2020 rok spółka deweloperska wypłaciła dywidendę na akcję w wysokości 0,25 zł zamiast rekomendowanych przez zarząd 0,20 zł - poinformowało Echo w komunikacie.

Po lutowym cyberataku na CD Projekt wewnętrzne dane spółki, w tym informacje kadrowe i finansowe dotyczące pracowników i kontrahentów związanych z produkcją gry CyberPunk 2077, pojawiły się w internecie - poinformował CD Projekt w komunikacie prasowym.

Akcje Creepy Jar spadają podczas piątkowej sesji na GPW po informacji spółki, że wersja konsolowa gry Green Hell przeznaczona na PlayStation 4 nie jest dostępna w dużej części Azji.

Konsorcjum Izostalu, Ferrum i Stalprofilu złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu dla Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na dostawę izolowanych rur stalowych na potrzeby Gazociągu Gustorzyn-Wronów oraz Dolna Odra - poinformowały spółki w komunikatach. Wartość oferty wynosi 186,4 mln zł netto.

Tauron kupił projekt farmy wiatrowej „Majewo” w województwie warmińsko-mazurskim, o mocy 6 MW - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd OEX zakończył negocjacje z grupą akcjonariuszy reprezentujących 83 proc. spółki w celu przeprowadzenia skupu akcji własnych i wycofania spółki z giełdy - poinformowała OEX w komunikacie.

Walne zgromadzenie Torpolu zdecydowało, by z zysku za 2020 rok na dywidendę trafiło 35,1 mln zł, co daje 1,53 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Jeden z akcjonariuszy Rafametu Michał Tatarek złożył projekt uchwały na ZWZ, zakładający wypłatę przez spółkę 0,11 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 475 tys. zł - podała spółka w komunikacie.

Przynajmniej 10 dużych firm farmaceutycznych jest zainteresowanych RVU120, ale Ryvu Therapeutics nie prowadzi rozmów o ewentualnej współpracy przy rozwoju tego produktu - wynika z wypowiedzi prezesa spółki Pawła Przewięźlikowskiego podczas telekonferencji dla analityków i mediów.

Grupa Azoty Puławy uruchomiła wytwórnię nawozów granulowanych - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

OEX wraz z grupą akcjonariuszy wezwał do sprzedaży 1.525.966 akcji OEX, stanowiących 17,05 proc. głosów na WZ, po cenie 21,50 zł za jedną akcję - poinformował w piątek pośredniczący w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

Columbus Energy podpisał umowy zakupu 100 proc. udziałów w 10 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 166 MW - podał Columbus Energy w komunikacie.

WALUTY

W przyszłym tygodniu, gdy echa środowego komunikatu RPP i piątkowej konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego opadną, a dane makroekonomiczne wesprą notowania, EUR/PLN może próbować wrócić w okolice 4,45, a rentowności SPW odbić po spadkach z ostatnich dwóch dni - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander BP Grzegorz Ogonek.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,4723 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2125 USD i 132,88 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku zniżkują, ale starają się utrzymać powyżej 70 USD za baryłkę. Wprawdzie prognozy zapotrzebowania na surowiec są pomyślne, ale na razie nie wspiera to notowań ropy - informują maklerzy.

Miedź na giełdzie metali w Londynie jest pod presją z powodu informacji, że Chiny chcą uwolnić państwowe rezerwy metali przemysłowych w ramach programu schładzania wzrostów cen na rynkach towarowych. Metal w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany niżej wobec 9.890,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - podają maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Mimo pozornie gołębiej retoryki prezes NBP przygotowuje rynek na normalizację polityki pieniężnej - ocenili w komentarzu do piątkowej konferencji prezesa Adama Glapińskiego ekonomiści Santander Banku.

W tym roku zyskiem z akcjonariuszami planuje podzielić się ok. 35 proc. spółek notowanych na głównym parkiecie, które mogą wypłacić łącznie 25,4 mld zł dywidend - wynika z szacunków PAP Biznes. Przed rokiem te same firmy wypłaciły posiadaczom akcji 17,6 mld zł, tj. o 30 proc. mniej. Plany dywidendowe przedstawiło 85 proc. notowanych na głównym rynku firm.

Można się spodziewać, że na piątkowej aukcji zamiany MF uplasuje papiery o wartości około 4 mld PLN. Wartość emisji obligacji serii WZ może wynieść 1,0 mld PLN, OK 0,2 mld PLN, PS 2,0 mld PLN i DS 0,8 mld PLN - ocenia w porannej nocie Mirosław Budzicki, strateg rynku stopy procentowej PKO BP.

Polska jest w najlepszej sytuacji spośród gospodarek wschodzących pod względem oczekiwanej zdolności obsługi zadłużenia, napotyka jednak podwyższone ryzyko inflacyjne - wynika z analizy Euler Hermes. Wg ekonomistów firmy, do połowy 2022 r. mogą nastąpić dwie podwyżki stóp procentowych w Polsce.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Rzecznik Finansowy wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o skierowanie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o rozstrzygnięcie dopuszczalności roszczenia o korzystanie z kapitału w sprawach dot. kredytów frankowych - podało w czwartek biuro Rzecznika.

W maju w rejestrze REGON zarejestrowano 32,76 tys. firm, o 5,0 proc. więcej mdm - podał GUS.

W dłuższej perspektywie projekt Baltic Pipe nie jest zagrożony – ocenił premier Mateusz Morawiecki. Zadeklarował szacunek dla chronionych gatunków zwierząt żyjących na terenach, przez które ma przechodzić gazociąg, ale podkreślił, że jest to inwestycja istotna dla suwerenności energetycznej nie tylko Polski .

Proces transformacji sektora elektroenergetycznego jest skomplikowany i wymaga czasu - poinformował wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Powtórzył, że nie są prowadzone prace dotyczące likwidacji grupy Tauron i przejęcia jej spółek przez PGE.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 341 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 68 osób, zaszczepiono 460.042 osoby - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 2.877.007 zakażeń, 74.515 zgonów i 23.628.450 szczepień.

Około 60 proc. ludzi w Polsce nabyło odporność przeciwko COVID-19 - powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że część z nich uzyskała ją po przechorowaniu, a pozostali - dzięki zaszczepieniu.

To bardzo dobry czas na luzowanie obostrzeń epidemicznych - powiedział w piątek prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja. Zastrzegł, że koronawirus nie zniknął i krąży wśród ludzi, dlatego niezbędne jest monitorowanie aktualnej sytuacji i rozprzestrzeniania się jego nowych wariantów.

Nie ma obowiązku dokumentowania, że jest się osobą zaszczepiona, ale jeżeli w danym miejscu jest już osiągnięty limit gości, to mamy do wyboru dwa wyjścia: albo rezygnujemy np. z noclegu w hotelu, albo pokazujemy certyfikat szczepienny - powiedział w piątek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Mam trudne relacje z premierem Mateuszem Morawieckim, nie zawsze nam po drodze, ale w tym wypadku bronię go z głębokim przekonaniem, że postąpił słusznie, odpowiedzialnie, chronił kraj przed anarchią - mówił w piątek szef MS Zbigniew Ziobro pytany o wybory korespondencyjne i raport NIK w tej sprawie.

W sprawie szefa NIK Mariana Banasia toczy się jeszcze postępowanie, to nie jest ten moment, kiedy tę sprawę można ujawnić, ale przyjdzie też taki czas, że te materiały będą ujawnione - mówił szef MS Zbigniew Ziobro pytany, czy prokuratura ujawni materiały ze śledztwa ws. Banasia.

Środowisko sędziów nie jest w stanie samo się oczyścić; to środowisko nie jest w stanie pozwolić na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osoby, co do której są zeznania kilku osób wskazujące na to, że doszło do ustawienia wyroku - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Z konsternacją powzięłam informację nt. wypowiedzi ministra Zbigniewa Ziobry, w której z imienia i nazwiska zaatakowani zostali dwaj sędziowie Izby Dyscyplinarnej - oświadczyła I prezes SN Małgorzata Manowska. Dodała, że każda krytyka "powinna mieścić się w granicach rozsądku i przyzwoitości". Piątkowe oświadczenie I prezes Sądu Najwyższego nawiązuje do środowej wypowiedzi ministra sprawiedliwości. Ziobro ocenił wówczas, że rozstrzygnięcie Izby Dyscyplinarnej SN w sprawie immunitetu sędzi Beaty Morawiec - której Izba Dyscyplinarna nie pozbawiła immunitetu - po raz kolejny dowodzi, że środowisko sędziowskie nie jest zdolne do samooczyszczania.

Duże zagrożenie pożarowe występuje częściowo w czterech województwach. Dotyczy granicy Kujaw, Warmii i Mazur, Mazowsza oraz części woj. lubuskiego.

Prezydent Joe Biden utożsamia Europę z Niemcami – powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w wywiadzie opublikowanym w piątek w "Rzeczpospolitej".

Zgodnie z sondażem przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie "Rz" "faworytem na stanowisko RPO wśród badanych jest kandydat opozycji i polityków Porozumienia prof. Marcin Wiącek. Jego kandydaturę popiera 31 proc. badanych.

Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej jest Borys Budka, to z nim umawia się Donald Tusk na analizę bieżącej sytuacji, przygotowanie pomysłów na przyszłość i to jest najlepszy adres - powiedział w piątek były szef PO Grzegorz Schetyna.

Będę namawiał Donalda Tuska, by jeszcze aktywniej włączył się w polską politykę; ja zawsze mogę liczyć na jego dobrą radę- powiedział w piątek szef PO Borys Budka, nawiązując do planowanego spotkania z b. premierem. Dodał, że będzie to dzień meczu w piłce nożnej Polski ze Słowacją, czyli poniedziałek.

W poniedziałek odbędzie się wspólne wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i lidera Kukiz'15-Demokracji Bezpośredniej Pawła Kukiza - zapowiedziała w piątek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Rząd, udzielając nowych koncesji na węgiel, ryzykuje miliardy euro dla Śląska z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – mówił w piątek w Mysłowicach przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Wezwał rząd do wycofania koncesji w imię interesu publicznego.

Zamiast zaproszeń prosiłbym raczej RPO o wyjaśnienie, dlaczego jego koledzy z "Tour de Konstytucja" wykorzystują dzieci przedszkolne i ze szkół podstawowych do akcji czysto politycznej - napisał w piątek szef MEiN Przemysław Czarnek, odnosząc się do zaproszenia do rozmowy skierowanego przez Adama Bodnara.

W przyszłym tygodniu spotkam się z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem na pogłębioną dyskusję o systemie edukacji – powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Wyraził zadowolenie, że szef MEiN działa, by "nasycić programy szkolne odpowiednimi komponentami”.

O uwolnienie więźniów politycznych na Białorusi zaapelowali w piątek szefowie parlamentów V4. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapewniła, że zgadzają się oni we wszystkich istotnych dla regionu kwestiach, a marszałek Senatu Tomasz Grodzki, że parlamenty V4 włączą się w pełni debatę o przyszłości UE.

Prezydent nie będzie mówił "ja", prezydent będzie mówił "my"; będzie słuchał mieszkańców – obiecał w piątek podsumowując swoją kampanię wyborczą kandydat na prezydenta Rzeszowa Konrad Fijołek. Poprosił o oddanie na niego głosu już w I turze, aby od następnego dnia mógł zabrać się do pracy.

"Magnezja" to nasz hołd dla westernów z lat 70. Zyskuje, gdy ogląda się go w dużej grupie widzów - powiedział PAP reżyser Maciej Bochniak. Z okazji premiery kinowej filmu przypominamy rozmowę przeprowadzoną w październiku ub.r. podczas 36. Warszawskiego Festiwalu Filmowego.

Warszawski sąd okręgowy odmówił zawieszenia postępowania, które w związku z nieujawnieniem informacji publicznej Fundacji Lux Veritas wytoczyło stowarzyszenie Watchdog. Decyzja jest prawomocna. Proces prawdopodobnie ruszy 30 czerwca, choć oficjalnie nie wyznaczono jeszcze terminu.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Prezes TSUE zdecydował o rozpoznaniu w trybie przyspieszonym spraw dotyczących mechanizmu warunkowości, służącego ochronie budżetu UE w przypadku naruszenia praworządności w państwach członkowskich. Rozprawa odbędzie się 11 i 12 października - poinformował TSUE na Twitterze.

Prezydent USA Joe Biden, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyrazili w piątek poparcie dla multilateralnych działań w rozwiązywaniu najważniejszych światowych wyzwań.

Europejska Agencja Leków (EMA) wydała w piątek zalecenie, w którym odradza stosowanie szczepionki firmy AstraZeneca przeciw Covid-19 u osób z rzadką chorobą naczyń krwionośnych - zespołem przesiąkania włośniczek. EMA bada także związek między szczepieniami z użyciem preparatów różnych firm a zapaleniem mięśnia sercowego.

Komitet ds. Leków dla Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) zatwierdził w piątek kolejny zakład produkcyjny do wytwarzania szczepionki przeciw Covid-19 firmy Moderna. Znajduje się on w Monts we Francji. Ma to zwiększyć podaż preparatu w UE.

Unia Europejska nie spodziewa się, aby do końca czerwca koncern Johnson & Johnson był w stanie dostarczyć do Europy 55 mln dawek swojej szczepionki przeciwko Covid-19, do czego wcześniej zobowiązał się - podała w piątek agencja Reutera, powołując się na unijnego urzędnika.

We Włoszech zanotowano w minionym tygodniu dalszy spadek średniej liczby przypadków koronawirusa na 100 tysięcy mieszkańców: z 32 do 26. To dane z piątkowego raportu Instytutu Służby Zdrowia potwierdzające stałą poprawę sytuacji epidemiologicznej.

Sytuacja epidemiczna we Włoszech jest pod kontrolą, ale nie można obniżać czujności - oświadczył w piątek prezes Instytutu Służby Zdrowia Silvio Brusaferro. Poprawę potwierdza to, że w poniedziałek kolejne regiony kraju wejdą do białej strefy minimalnego ryzyka.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel przygotowuje się do podróży do Waszyngtonu, gdzie chce rozwiązać spór z rządem USA w sprawie bałtyckiego gazociągu Nord Stream 2 - pisze w piątek dziennik "Handelsblatt".

Bundestag przegłosował poprawkę rozszerzającą uprawnienia niemieckiego Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV). Kontrwywiad będzie mógł kontrolować komunikatory internetowe. Zdaniem rządu nowe prawo ma usprawnić walkę z ekstremizmem. Opozycja krytykuje te rozwiązania.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała, że jesienią przeprowadzone zostaną "szczepienia odświeżające" przeciwko Covid-19 dla osób starszych, które jako pierwsze otrzymały szczepionkę na koronawirusa.

Niemiecki parlament przedłużył w piątkowym głosowaniu stan zagrożenia epidemicznego w kraju do 30 września. Wniosek w tej sprawie został złożony przez frakcje chadecji CDU/CSU i socjaldemokratów z SPD, a następnie przyjęty ich głosami.

We Francji w ciągu ostatnich siedmiu dni wstrzyknięto zaledwie 15 tys. dawek szczepionki firmy AstraZeneca. Władze medyczne obawiają się, że miliony dawek tego preparatu nie zostaną wykorzystane w kraju, dlatego też planują duże dostawy szczepionek do krajów Afryki.

60 proc. Francuzów jest przeciwnych reformie emerytalnej proponowanej przez rząd i prezydenta, która została zawieszona w 2020 r. z powodu pandemii Covid-19 – wynika z sondażu Instytutu Odoxa Backbone opublikowanego w piątek w dzienniku „Le Figaro”.

Prezydent Francji szuka wspólnoty wartości z Ameryką Joe Bidena – pisze „Le Figaro”. Emmanuel Macron chce wspólnej polityki z USA w kwestii programu atomowego Iranu, klimatu, szczepionek na koronawirusa, z których chce uczynić „globalne dobro publiczne”, opodatkowania międzynarodowych korporacji czy walki z terroryzmem - wylicza dziennik.

Jedna czwarta obywateli Hiszpanii została już w pełni zaszczepiona przeciw Covid-19 - poinformowała w piątek minister zdrowia Carolina Darias. W czwartek w kraju padł dzienny rekord szczepień - wykonano ponad 624 tys. zastrzyków.

Obcokrajowcy i Czesi bez ubezpieczenia zdrowotnego mogą od piątku rejestrować się na szczepienia przeciwko Covid-19. System rezerwacji ma wskazać cudzoziemcom miejsca szczepień, w których personel zna języki obce.

Od poniedziałku podróże z Polski, Rumunii i Monako do Czech będą odbywać się bez ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa - poinformowało w piątek MSZ w Pradze. Na mapie sporządzonej przez resort kraje oznaczono kolorem zielonym i adnotacją o niskim ryzyku epidemicznym.

Wielka Brytania i Stany Zjednoczone będą wspólnie pracować na rzecz budowy bardziej pokojowego i bardziej dostatniego świata - zapowiedzieli w czwartek brytyjski premier Boris Johnson i prezydent USA Joe Biden.

W ciągu najbliższego roku Wielka Brytania przekaże uboższym krajom 100 milionów nadwyżkowych dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi, z czego 5 mln do końca września - poinformował w czwartek wieczorem brytyjski premier Boris Johnson.

Nawet połowa pieniędzy, wypłaconych w USA w czasie pandemii koronawirusa w ramach zasiłków dla bezrobotnych, mogła trafić do zagranicznych grup przestępczych - podał w czwartek portal Axios. Kwota skradzionych funduszy może sięgać 400 mld dolarów.

W Rosji wykryto w ciągu minionej doby 12.505 zakażeń koronawirusem - podał w piątek sztab rządowy. Po raz ostatni dobowy przyrost infekcji był tak wysoki 22 lutego br. Zmarło od czwartku 399 osób, więcej niż dzień wcześniej, gdy zmarło 282 chorych z Covid-19.

Łączne wydatki na cele militarne Chin i Rosji, po uwzględnieniu siły nabywczej, przewyższają budżet wojskowy USA - powiedział w czwartek w amerykańskim Senacie przewodniczący kolegium szefów sztabów sił zbrojnych USA gen. Mark Milley. Wzrost wydatków Chin jest niepokojący - dodał.

Kanada zobowiąże się do przekazania uboższym krajom do 100 milionów dawek szczepionki przeciw Covid-19 - wynika z nieoficjalnej zapowiedzi źródła rządowego podczas rozpoczętego w piątek szczytu G7 w Carbis Bay w Wielkiej Brytanii.

Izraelska minister turystyki Orit Farkasz-Hakohen ogłosiła nieoficjalnie otwarcie kraju na indywidualnych turystów od 1 lipca. Po raz pierwszy od początku pandemii Covid-19 procedury wjazdowe mają zostać uproszczone, ale jedynie dla osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi.

W Indiach w ciągu ostatniej doby odnotowano 91.702 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 3403 zgony w związku z Covid-19 - wynika z danych opublikowanych w piątek przez ministerstwo zdrowia.

Przywódcy libańskich władz, dysponujący ograniczonymi środkami finansowymi, przekupują swoich wyborców darmowymi szczepionkami na Covid-19 przed przyszłorocznymi wyborami. Według obserwatorów to najnowszy przykład starych praktyk korupcyjnych – podaje francuska telewizja France 24.

Wartość eksportu z Korei Płd. była w pierwszej dekadzie czerwca o 40,9 proc. wyższa niż przed rokiem, co wraz z odradzającą się konsumpcją wewnętrzną napędza ożywienie gospodarcze po kryzysie związanym z pandemią Covid-19 – podała w piątek agencja Yonhap.

(PAP Biznes)

mfm/ osz/ asa/

Ostatnie wiadomości