Skrót wiadomości - środa, 4 sierpnia, 18.30 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 sie 2021, 18:42

Skrót wiadomości - środa, 4 sierpnia, 18.30

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,8 proc. wobec 5,9 proc. w czerwcu - podało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Konsensusu PAP Biznes zakładał stopę bezrobocia na poziomie 5,8 proc.

Prognozy dla Sektora Przedsiębiorstw Niefinansowych (SPN) na III kw. 2021 r. i kolejne 12 miesięcy sugerują dalszą wyraźną poprawę sytuacji - wynika z najnowszej wersji badania NBP "Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

Wyniki SM NBP wskazują na rosnącą presję płacową w II kw. br., obejmującą wiele klas przedsiębiorstw, ale wciąż niższą niż przed pandemią - wynika z najnowszej wersji badania NBP "Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

W II kw. 2021 r. opłacalność cenowa eksportu spadła, ale wciąż kształtowała się na relatywnie dobrym poziomie - wynika z najnowszej wersji badania NBP "Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

W prognozach sytuacji płynnościowej firm, w horyzoncie 12 miesięcy, saldo ocen poprawiło się, przyjmując po raz pierwszy od wybuchu pandemii wartość dodatnią - wynika z najnowszej edycji opracowania NBP "Szybki monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

Przedsiębiorstwa planują wzrost wynagrodzeń przeciętnie o 5,4 proc. rdr wobec 4,9 proc. rdr w poprzednim kwartale - wynika z najnowszej wersji badania NBP "Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

Nastroje inwestycyjne firm są obecnie lepsze niż przed wybuchem pandemii i widać rekordowe od czasu kryzysu światowego zainteresowanie nowymi przedsięwzięciami rozwojowymi - wynika z najnowszej wersji badania NBP "Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

Badania NBP pokazują, że ryzyko luki popytowej w przemyśle, chociaż zwiększyło się, to nadal pozostaje niskie - podał NBP w badaniu koniunktury.

Firmy oczekują wyraźnego wzrostu cen producenta i rekordowo wysokiego wzrostu cen konsumenta w ciągu 12 miesięcy - wynika z najnowszej wersji badania NBP "Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

Udział przedsiębiorstw przewidujących wzrost zatrudnienia wyniósł 31,5 proc. wobec 25 proc. w kwartale poprzednim (dane odsezonowane) i jest to najwyższa odnotowana wartość w historii - wynika z najnowszej wersji badania NBP "Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw". Dzięki temu wskaźnik zatrudnienia znalazł się na historycznym maksimum.

Sprzedaż detaliczna w Polsce w czerwcu wzrosła o 5,8 proc. rdr, po wzroście o 10,7 proc. rdr w maju - podał Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż spadła o 0,3 proc.

Jeżeli listopadowa projekcja NBP pokazałaby, że inflacja utrzymywałaby się powyżej 3,5 proc. niepokojąco długo, a w latach 2022-23 spodziewany byłby boom gospodarczy, inwestycyjny oraz na rynku pracy, to wówczas można byłoby rozważyć podwyżki stóp procentowych - napisał w artykule dla portalu wGospodarce członek RPP Eryk Łon.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w czerwcu, w ujęciu miesiąc do miesiąca, wzrosła o 1,5 proc., a miesiąc wcześniej wzrosła o 4,1 proc., po korekcie z +4,6 proc. - poinformował w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 61,8 pkt. wobec 57,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Hiszpanii, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 61,9 pkt. wobec 62,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu Markit Economics.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Włoch, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 58,0 pkt. wobec 56,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 56,8 pkt. wobec 57,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, wyniósł w lipcu 59,6 pkt. wobec 62,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics.

W firmach w USA przybyło w lipcu 330 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 683 tys.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 59,9 pkt. wobec 64,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano końcowym wyliczeniu.

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lipcu 59,9 pkt. wobec 63,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano 59,7 pkt.

Wskaźnik ISM aktywności w usługach w USA w lipcu wyniósł 64,1 pkt., wobec 60,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 60,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w lipcu 54,9 pkt. wobec 50,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podały Caixin i Markit Economics.

BUDŻET, DŁUG

Wydatki rządu na zakup czołgów Abrams w latach 2021-2026 wyniosą 4,8 mld zł - podano w przyjetej przez rząd uchwale „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi”.

GIEŁDA

Indeks szerokiego rynku na zamknięciu środowych notowań giełdowych zwyżkował o 0,54 proc. do 68.170,76 pkt., poprawiając historyczny rekord z końca czerwca. W trakcie sesji WIG poprawił także śróddzienne maksimum wyznaczone dzień wcześniej. Pomogły wzrosty największych spółek, w gronie których przy wysokich obrotach, wyraźnie zyskiwał sektor finansowy.

WIG20 zyskał 0,64 proc. i wyniósł 2.272,09 pkt., mWIG40 wzrósł o 0,32 proc. do 4.971,69 pkt., a sWIG80, także rosnąc o 0,32 proc. osiągnął poziom 20.819,55 pkt.

SPÓŁKI

Ceny rękawic po wyhamowaniu na początku lipca kontynuowały w jego drugiej połowie trend spadkowy. Popyt na rękawice nie słabnie, a na jesieni może nawet się zwiększyć - poinformował PAP Biznes Witold Kruszewski, członek zarządu ds. finansowych Mercator Medical. Plany spółki na resztę roku obejmują m.in. rozbudowę mocy produkcyjnych i rozwinięcie e-commerce.

Alumetal ocenia, że już w 2021 r. sprzedaż grupy może wyraźnie zbliżyć się do zakładanego na przyszły rok celu strategicznego, czyli 250 tys. ton. Sam trzeci kwartał ma szansę być porównywalny pod względem wolumenów sprzedaży do drugiego kwartału - poinformowała PAP Biznes prezes Agnieszka Drzyżdżyk. W ocenie zarządu, odbicie na rynku wtórnych stopów aluminiowych będzie można obserwować przez najbliższe kwartały, a może nawet przez kilka najbliższych lat, w ślad za spodziewaną odbudową rynku motoryzacyjnego do poziomów sprzed pandemii.

Alumetal zwiększył o 13 mln zł do 91 mln zł wydatki inwestycyjne na rozbudowę wydziału automatycznego przetwarzania surowców złomowych w Nowej Soli - podała spółka w komunikacie.

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2021 roku wzrósł do 604,8 mln zł z 359,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 14 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 529,4 mln zł. Pekao liczy, że kolejne kwartały przyniosą dalsze przyspieszenie działalności biznesowej oraz odbudowę rentowności.

Bank Pekao ma ambicję zdecydowanej poprawy zysku netto w 2021 roku w stosunku do 2020 roku, a wyniki pierwszego półrocza są dobrym prognostykiem na przyszłość - poinformował PAP Biznes prezes banku Leszek Skiba.

Bank Pekao liczy, że koszty ryzyka w 2021 roku nie przekroczą 50 pb. Bank ocenia, że jest na dobrej drodze do osiągniecia celów finansowych ze strategii do 2024 roku - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku nadzorujący pion finansowy Tomasz Kubiak.

Pekao planuje regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, pozostając bankiem o wysokiej stopie dywidendy, ma ambicję by wypłacać dywidendy w górnym przedziale polityki dywidendowej 50-75 proc. - poinformował w środę wiceprezes banku Tomasz Kubiak.

Zysk netto grupy Alior Banku w drugim kwartale 2021 roku wyniósł 123,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 585,5 mln zł straty netto - podał bank w raporcie. Zysk okazał się 10 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 112,3 mln zł.

Alior Bank, który w I połowie 2021 roku sprzedał kredyty mieszkaniowe za około 1,6 mld zł, liczy na większą sprzedaż tych kredytów - poinformował wiceprezes banku Dariusz Szwed.

Alior Bank podtrzymuje, że koszty ryzyka w całym 2021 roku będą niższe niż zakładany wcześniej poziom 2,2 proc. - poinformował wiceprezes Maciej Brzozowski.

Alior Bank liczy na poprawę wyniku odsetkowego, a wynik z opłat i prowizji powinien być nie gorszy niż obecnie - poinformowali w środę przedstawiciele banku.

Komisja Europejska nie wyraziła sprzeciwu do utworzenia spółki joint venture Światłowód Inwestycje przez Orange Polska i APG - podała KE na stronie internetowej.

AmRest Holdings odnotował w II kwartale 2021 roku 464,4 mln euro skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost rdr o 70,7 proc. W porównaniu kdk wzrost wyniósł 22,2 proc. - poinformowała spółka w komunikacie dot. wstępnych danych sprzedażowych. Udział funkcjonujących restauracji wyniósł na koniec czerwca 97 proc. wobec 95 proc. na koniec marca.

Cena emisyjna akcji Modern Commerce została ustalona na 0,54 zł, czyli na poziomie wyznaczonej wcześniej ceny maksymalnej - poinformowała spółka w komunikacie. Daje to łączną wartość oferty blisko 80 mln zł.

Polski Bank Komórek Macierzystych sfinalizował zakup ok. 84,2 proc. udziałów w brytyjskiej spółce Smart Cells za ok. 4,7 mln funtów - podała spółka w komunikacie.

iFirma wypłaci akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,10 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Wypłata dotyczy drugiego kwartału 2021 roku.

Punch Punk, producent gier wideo na PC i konsole, zadebiutuje 10 sierpnia na NewConnect - podała GPW w komunikacie.

Grupa Kęty miała w drugim kwartale 2021 r. 161,8 zysku netto, 251,9 mln zł EBITDA, 213,9 mln zł EBIT oraz 1,15 mld zł przychodów - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami grupy.

Należący do Eurohold Bulgaria Eastern European Electric Company (EEEC) proponuje akcjonariuszom mniejszościowych Cez Distribution i Cez Electro blisko 219,2 mln BGN za pozostałe 33 proc. akcji obu spółek - podał Eurohold w komunikacie.

WALUTY

W najbliższym czasie kurs EUR/PLN może kierować się w stronę 4,52, a rentowności krajowych 10-latek mają szanse przekroczyć poziom 1,80 proc. - ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk rynków finansowych BNP Paribas Wojciech Stępień.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5468 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1861 USD i 129,31 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ropa na giełdzie paliw w Nowym Jorku tanieje w trakcie środowej sesji w reakcji na obawy, że Chiny - kluczowy światowy importer ropy - mogą zmniejszyć jej zakupy w czasie kolejnej fali Covid-19 w tym kraju - informują maklerzy.

Miedź na giełdzie metali w Londynie nieznacznie zniżkuje podczas środowego handlu. Analitycy ostrzegają, ze II połowa roku może być dla metali przemysłowych słabsza. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej o 0,2 proc. wobec 9.542,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - podają maklerzy.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 3,63 mln baryłek, czyli o 0,83 proc. do 439,23 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

OPINIE, PROGNOZY

Ten Square Games jest wyceniany przez rynek nieco niżej od porównywalnych spółek, a dodatkowo wycena jest mniejsza od cen podczas ostatnich branżowych akwizycji - oceniają analitycy. W związku z tym, eksperci liczą na premię podczas przejęcia TSG przez inwestora branżowego. Część z nich wątpi jednak, by kupujący zapłacił za spółkę istotnie więcej niż 20-krotność zysków.

Wyniki Banku Pekao za drugi kwartał przebiły oczekiwania dzięki mocnym podstawowym przychodom oraz niższym od oczekiwań kosztom działalności - oceniają analitycy. Zdaniem ekspertów, rezerwy banku, pomimo wzrostu, pozostały na niewysokim poziomie.

Kwartalne wyniki Alior Banku okazały się wyższe od oczekiwań głównie dzięki niższym kosztom operacyjnym oraz kosztom ryzyka. Wynik odsetkowy i prowizyjny były zbliżone do konsensusu. Analitycy pozytywnie oceniają zestaw danych zaprezentowanych przez bank.

Wyniki spółek z branży stalowej za pierwsze półrocze 2021 r. są bardzo mocne, a pozytywnie zaskoczyć mogą jeszcze producenci stali, jak np. Cognor Holding. Nie do utrzymania na dłuższą metę są natomiast marże, które obecnie pokazują spółki z sektora jak np. Bowim, Stalprodukt, czy MFO - ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk Trigon DM Łukasz Rudnik. Zdaniem analityka, po mocnych wzrostach kursów spółek z sektora od początku roku, następuje normalizacja wycen pod kątem przyszłorocznych oczekiwań wynikowych.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Ministerstwo Finansów pracuje nad regulacjami, które mają zapewnić większą stabilizację dochodów samorządów - powiedział podczas środowego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego wiceminister finansów Piotr Patkowski. Resort chce przedstawić propozycję w najbliższych tygodniach.

Projekt ustawy wprowadzający korekty w finansach samorządów jest już na końcowym etapie i zostanie przedstawiony jeszcze w tym miesiącu - poinformował w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

Polska jest głównym odbiorcą amerykańskich inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej; stanowią one 40 proc. całkowitego kapitału zainwestowanego przez firmy z USA w naszym regionie - poinformował resort w środę na Twitterze.

Rozpowszechnianie płatne ogólnopolskich dzienników w czerwcu wyniosło 420,4 tys. sztuk, czyli o 8,1 proc. mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. W porównaniu z majem sprzedaż spadła o 3 proc. - wynika z danych PBC.

Napływ kapitału netto na rynki wschodzące w lipcu wyniósł 7,5 mld USD wobec 28,1 mld USD w czerwcu - podał w raporcie Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF).

Średnia ważona cena BASE na rynku dnia następnego ukształtowała się w lipcu na poziomie 378,00 zł/MWh wobec 353,56 zł/MWh w maju - poinformowała TGE w komunikacie prasowym.

Ministerstwo klimatu opublikowało i przekazało do uzgodnień, opiniowania i konsultacji projekt zmian rozporządzenia ws. szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego - tzw. rozporządzenia systemowego, głównie uzgadniającego polskie regulacje z europejskimi.

GDDKiA planuje w 2022 roku ogłosić 88 przetargów na utrzymanie dróg o wartości 2,1 mld zł - podała Agencja w komunikacie.

W lipcu 2021 r. zarejestrowano 44.403 nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 ton, tj. o 7,99 proc. mniej rdr oraz o 12,12 proc. mniej niż w czerwcu - podał instytut Samar.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Anna Kornecka została w środę odwołana ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii - poinformował na Twitterze rzecznik rządu Piotr Muller.

Miałam jeden cel: bronić polskich przedsiębiorców. Nie ma zgody na drastyczne podnoszenie dla nich podatków i danin. Nie żałuję, że zapłaciłam za to dymisją - napisała w środę Anna Kornecka (Porozumienie), która odwołana została z funkcji wiceministra rozwoju, pracy i technologii.

W całości zgadzam się ze słowami Anny Korneckiej na temat drastycznego wzrostu obciążeń podatkowych dla milionów Polaków, wynikających z założeń Polskiego Ładu - oświadczyła w środę rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka.

Decyzja premiera o dymisji Anny Korneckiej nie była ze mną konsultowana; narusza ona umowę koalicyjną - powiedział w środę w TVN24 wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Zapowiedział, że decyzja o odwołaniu Korneckiej nie pozostanie bez reakcji Porozumienia.

Lider PO Donald Tusk zapowiedział w środę, że w najbliższych dniach spotka się z przedsiębiorcami ws. Polskiego Ładu i ich propozycji zmian w tym programie. Zadeklarował, że jest gotów wesprzeć przedsiębiorców w tym, by wywierali presję na rządzących w sprawie kształtu Polskiego Ładu.

Prezes NIK Marian Banaś wystąpił do marszałek Sejmu o odwołanie wiceprezesa Izby Tadeusza Dziuby, skierował też do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Dziubę przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków - poinformowano na środowej konferencji prasowej Izby.

Prezes NIK wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego o pilne działania naprawcze ws. Funduszu Sprawiedliwości, zażądał też działań od CBA – poinformował w środę Michał Jędrzejczyk z NIK.

W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 164 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, zmarły 4 osoby, wykonano 73.200 szczepień - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 2.883.448 zakażeń, 75.269 zgony i 34.597.705 szczepień.

Najniższy poziom jest woj. podkarpackim - szczepionkę przyjęło tylko 36,82 proc. dorosłych mieszkańców regionu. Najwięcej chętnych było Mazowszu – 52,93 proc. – wynika z danych udostępnionych PAP. Poziom 50 proc. przekraczają tylko cztery województwa.

Pod koniec sierpnia i na początku września liczba zakażonych może przekraczać 1 tys. dziennie - powiedział podczas briefingu minister zdrowia Adam Niedzielski.

Z wielką uwagą przyglądamy się wskaźnikowi reprodukcji wirusa, czyli tzw. wskaźnikowi R, który pokazuje, ile osób jest zakażanych przez osobę chorą – powiedział Kraska. W tej chwili dla naszego kraju ten wskaźnik wynosi już ponad jeden – powiedział w środę podczas posiedzenia Senatu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

W sierpniu do Polski dotrze 4.176.000 szczepionek firmy Pfizer, 2 055 000 szczepionek firmy Moderna i 786 tys. szczepionek firmy Johnson&Johnson - powiedział w środę sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska.

Fundusz Sprawiedliwości stał się prywatną skarbonką w rękach ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i od dawna wiele osób sygnalizowało, że wynaturzenie wydawania pieniędzy jest tam tak ogromne, że dłużej nie powinno trwać - powiedział w środę marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

To chyba jednak nie jest pierwsza potrzeba - w ten sposób planowane podwyżki dla polityków skomentował w środę lider PO Donald Tusk. Ocenił, że wydaje mu się bardzo niestosowne, a w tym samym czasie PiS w ramach Polskiego Ładu proponuje rozwiązania, na których stracą m.in. samorządy i przedsiębiorcy.

Tak zwany "Polski Ład" to jedno wielkie oszustwo - mówił podczas spotkania korporacji samorządowych w Warszawie prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Przedstawiciele wszystkich organizacji obecnych na spotkaniu podpisali list z apelem do polskiego rządu.

PiS chce jeszcze bardziej scentralizować władzę tak, by decyzje dotyczące spraw lokalnych zapadały na Nowogrodzkiej, a pieniądze mieszkańców zostały w gigantycznej skali zabrane przez PiS; to jest po prostu grabież pieniędzy ludzi, to nie do zaakceptowania - powiedział w środę lider PO Donald Tusk.

Jestem przekonany, że Rada Ministrów przyjmie projekt Polskiego Ładu na początku września, a posłowie Porozumienie go poprą – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Zaznaczył, że projekt został zaakceptowany przez Zjednoczoną Prawicę.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Komisja Europejska poinformowała w środę, że zatwierdziła kontrakt z amerykańską firmą Novavax na 200 milionów dawek jej szczepionki przeciwko Covid-19.

Naukowcy prowadzący w Anglii duże badanie nad szczepionkami na Covid-19 twierdzą, że mogą być potrzebne preparaty ukierunkowane na wysoce zakaźny wariant Delta. Brytyjskie badanie wykazało o 50-60 proc. mniejsze ryzyko zakażenia Deltą u osób w pełni zaszczepionych.

Ministerstwo zdrowia Niemiec, które przygotowuje się na czwartą falę pandemii Covid-19, poinformowało w środę, że planuje wprowadzenie od jesieni restrykcji dla osób niezaszczepionych oraz obowiązku noszenia maseczek aż do wiosny.

Wśród 7.974 osób hospitalizowanych obecnie we Francji z powodu koronawirusa, 1.374 nie ma jeszcze 50 lat. Ponadto 314 pacjentów spośród 1.331 leczonych z Covid-19 na oddziałach intensywnej terapii ma mniej niż 50 lat – wynika z najnowszych danych Agencji Zdrowia Publicznego (SPF).

W Hiszpanii 130 osób zakażonych koronawirusem zmarło między poniedziałkiem a wtorkiem - wynika z opublikowanych w środę danych ministerstwa zdrowia w Madrycie. Jak podkreśla resort, to najwyższy od stycznia dobowy bilans zgonów.

Rząd Włoch planuje wprowadzić obowiązek szczepień przeciwko Covid-19 dla nauczycieli i całego personelu szkolnego - piszą o tym w środę największe dzienniki. Decyzja gabinetu Mario Draghiego oczekiwana jest w najbliższym czasie.

Ponad 500 strażaków próbuje w środę opanować pożar, który rozprzestrzenia się na zboczach masywu górskiego Parnita na północnych przedmieściach Aten. Władze zaleciły mieszkańcom greckiej stolicy, by nie wychodzili z domów. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Komisja Europejska ogłosiła w środę decyzję o wsparciu czterech państw, walczących z niszczycielskimi pożarami. Do Włoch, Grecji, Albanii i Macedonii Północnej z innych krajów wysłane zostaną samoloty gaśnicze, helikoptery i dodatkowe oddziały straży pożarnej.

Utrzymujące się w Bułgarii od ponad 10 dni upały i susza sprzyjają pożarom. Tylko ostatniej doby było ich 206, poinformował w środę szef straży pożarnej, komisarz Nikołaj Nikołow.

Prezydent USA Joe Biden wezwał we wtorek gubernatora Nowego Jorku Andrew Cuomo do ustąpienia ze stanowiska w związku z potwierdzeniem przez prokuraturę stanową oskarżeń o molestowanie kobiet.

Były prezydent USA Barack Obama odwołał planowaną na sobotę imprezę z okazji swych 60. urodzin z udziałem kilkuset gości w nadmorskiej posiadłości w Martha's Vineyard - poinformowała w środę jego rzeczniczka. Powodem jest przechodząca przez kraj nowa fala pandemii Covid-19.

Sąd w Moskwie odrzucił w środę apelację Fundacji Walki z Korupcją, założonej przez opozycjonistę Aleksieja Nawalnego, od decyzji o uznaniu jej za organizację ekstremistyczną. Utrzymał też w mocy decyzję o uznaniu sztabów Nawalnego za organizacje ekstremistyczne.

Ekstremalne upały rok temu zaczęły uwalniać duże ilości szkodliwego dla klimatu metanu w niektórych regionach wiecznej zmarzliny na terenie Rosji. Naukowcy przestrzegają przed możliwymi „dramatycznymi następstwami dla już przegrzanego klimatu Ziemi”.

Połowa Rosjan pozytywnie odnosi się do postawienia pomnika Józefowi Stalinowi; w ciągu ostatnich 10 lat niemal dwukrotnie wzrosła liczba osób popierających tę ideę - podał w środę niezależny ośrodek badania opinii publicznej, Centrum Lewady.

W Chinach narasta fala infekcji wariantem Delta. Poprzedniej doby w kraju zdiagnozowano 96 nowych objawowych zakażeń koronawirusem, w tym 71 przypadków lokalnych, co jest największą wartością od stycznia – podała w środę państwowa komisja zdrowia.

Władze Tokio zgłosiły w środę 4.166 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii. Japonia mierzy się ze wzrostem infekcji groźnym wariantem Delta, którego nie powstrzymał przedłużony i rozszerzony stan wyjątkowy – podała agencja Kyodo.

Samolot z Tokio z białoruską sprinterką Krysciną Cimanouską na pokładzie wylądował w środę po południu w stolicy Austrii, Wiedniu. Austriackie MSZ podało, że Białorusinka wylądowała bezpiecznie i otoczono ją opieką.

Liczba potwierdzonych dobowych przypadków Covid-19 w Tajlandii przekroczyła 20 tysięcy, zmarło 188 osób. Te najgorsze od początku epidemii dane przekazane w środę przez tajskie ministerstwo zdrowia mogą oznaczać utrzymanie do końca sierpnia ścisłych restrykcji, podała Al-Dżazira, powołując się na źródła rządowe.

W Iranie od początku pandemii wykryto ponad cztery miliony zakażeń koronawirusem - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia tego kraju. Trzeci dzień z rzędu zanotowano rekordowy dzienny przyrost infekcji.

Koncern Google przegrał w moskiewskim sądzie z rosyjskim państwowym regulatorem internetu, urzędem Roskomnadzor, w sprawie dotyczącej żądania usunięcia nagrań wideo, które - według prokuratury - zawierały apele o udział w protestach w obronie Aleksieja Nawalnego.

(PAP Biznes)

mfm/ ana/ asa/

Ostatnie wiadomości