Skrót wiadomości - czwartek, 26 sierpnia, 18.10 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 sie 2021, 18:14

Skrót wiadomości - czwartek, 26 sierpnia, 18.10

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

W lipcu, drugi miesiąc z rzędu, RPP odrzuciła wniosek o podwyżkę stopy referencyjnej o 15 pb. - wynika z protokołu z posiedzenia RPP z dn. 7 lipca. Ponownie odrzucono także wniosek o podwyżkę stopy rezerwy obowiązkowej do 3,5 proc. Za podwyższeniem stopy referencyjnej o 15 pb. głosowali: E. Gatnar, Ł. Hardt i K. Zubelewicz - podał NBP.

W lipcu większość Rady oceniła, że sytuacja na rynku pracy nie generuje nadmiernej presji płacowej, a dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, po oczyszczeniu z efektów bazy była niższa niż przed pandemią - napisano w protokół z posiedzenia RPP 8 lipca.

Większość członków Rady Polityki Pieniężnej oceniała w lipcu, że wskutek odziaływania czynników niezależnych od polityki pieniężnej roczny wskaźnik inflacji w najbliższych miesiącach prawdopodobnie utrzyma się powyżej górnej granicy odchyleń od celu - wynika z protokołu z posiedzenia RPP z 8 lipca. Członkowie wskazywali, że w 2022 r., po wygaśnięciu czynników przejściowo podwyższających dynamikę cen, CPI się obniży.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, spadł w sierpniu w Polsce o 1,1 pkt. do 167,4 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Obecny poziom inflacji nie jest niepokojący - powiedział w Programie I Polskiego Radia minister finansów Tadeusz Kościński.

Skalę spadku inflacji w Polsce w 2022 r. może ograniczać stosunkowo silna presja popytowa, która będzie wpływać na inflację bazową - napisał resort finansów w uzasadnieniu projektu budżetu na 2022 r. MF skonstruował budżet w oparciu o założenie oczekiwań rynkowych na wzrost stóp proc. NBP w 2022 r.

Zmiana forward guidance dla stóp procentowych EBC niekoniecznie oznacza, że pozostaną one na niskim poziomie przez dłuższy czas - napisano w protokole z posiedzenia EBC w dn. 21-22 lipca.

Wskaźnik zaufania przedsiębiorców we Francji wyniósł w sierpniu 110 pkt. wobec 113 pkt. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie instytut statystyczny INSEE. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 112 pkt.

Indeks nastrojów konsumentów w Niemczech na IX: -1,2 pkt. Konsensus: -0,5 proc. Poprzednio: -0,4 pkt.

Produkt Krajowy Brutto USA w drugim kwartale 2021 r. wzrósł o 6,6 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału - podał Departament Handlu USA w drugim wyliczeniu. Rynek oczekiwał 6,7 proc. wobec 6,5 proc. w I wyliczeniu.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 353 tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 350 tys. wobec 349 tys. poprzednio, po korekcie z 348 tys.

BUDŻET, DŁUG

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, przewidziany w projekcie w ramach tzw. Polskiego Ładu, być może zostanie rozłożony na kilka lat - powiedział w Polskim Radiu 24 minister finansów Tadeusz Kościński. Dodał też, że nie jest przeciwnikiem wprowadzenia podatku przychodowego.

GIEŁDA

Końcówka czwartkowych notowań pokazała wyraźne schłodzenie nastrojów inwestorów, co może wiązać się z oczekiwaniem na piątkowe wystąpienia szefa Fed w Jackson Hole - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities Sobiesław Kozłowski. W tych okolicznościach mWIG40 kontynuował serię wzrostów i wyznaczył nowe 14-letnie maksimum.

WIG20 zakończył dzień 0,68 proc. pod kreską na poziomie 2.309,44 pkt., WIG zniżkował o 0,39 proc. do 69.454,99 pkt., sWIG80 stracił niecałe 0,1 proc., spadając do 21.003,02 pkt., a mWIG40 zakończył notowania wzrostem o 0,43 proc. osiągając poziom 5.131,80 pkt.

Największy udział w obrotach na rynku głównym GPW w pierwszej połowie 2021 roku, tak jak w poprzednich latach, mieli inwestorzy zagraniczni. Wygenerowali oni 55 proc. obrotów akcjami, o 3 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej - poinformowała giełda w komunikacie prasowym.

SPÓŁKI

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w drugim kwartale 2021 roku wzrósł do 774 mln zł z 185 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się 3 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 754 mln zł.

PZU chce wypłacać dywidendy na atrakcyjnym poziomie i ocenia, że jest na drodze do realizacji celów ze strategii do 2024 roku. PZU nadal obserwuje presję cenową na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, ale spodziewa się wzrostów cen - poinformowali w czwartek na konferencji przedstawiciele PZU.

Dom Development odnotował w II kw. 2021 roku 58 mln zł zysku netto wobec 79,1 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk wyniesie 49,2 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 44,9 -54,9 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie 34,9 proc. wobec 32 proc. przed rokiem.

Dom Development planuje utrzymywać odnotowany w I półroczu wysoki poziom marży brutto na sprzedaży - poinformował w czwartek wiceprezes i dyrektor finansowy Leszek Stankiewicz. Marża dewelopera wyniosła w I połowie roku 33 proc. i była wyższa rdr o 2 pkt. proc.

Dom Development szacuje potencjał przekazań w 2021 roku na 3,3-3,4 tys. lokali - poinformował w czwartek wiceprezes i dyrektor finansowy Leszek Stankiewicz.

Dom Development planuje wprowadzić do oferty w II półroczu łącznie ok. 3 tys. lokali, z czego 1,8-1,9 tys. dotyczyć ma rynku warszawskiego - poinformował w czwartek prezes Jarosław Szanajca.

Grupa VRG zanotowała w drugim kwartale 2021 roku 23 mln zł zysku netto wobec 0,2 mln zł zysku rok wcześniej, a EBITDA wzrosła do 43,5 mln zł z 18,5 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie półrocznym.

W zakładzie Ciechu w Żarach trwają prace przy budowie i instalacji nowego pieca do wytapiania szklistego krzemianu sodu – surowca kluczowego w produkcji krzemionki strącanej, z której powstają m.in. energooszczędne opony i kosmetyki. Nowa inwestycja Ciechu o wartości ok. 80 mln zł zwiększy moce produkcyjne chemicznej grupy. Budowa pieca zakończy się przed końcem 2021 roku.

Neuca miała w drugim kwartale 2021 roku 36 mln zł skonsolidowanego zysku netto jednostki dominującej wobec 29,9 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Skorygowany zysk netto wzrósł o 65 proc. i wyniósł 51,8 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 43,5 mln zł.

Neuca zakłada, że w II połowie roku w jej wynikach finansowych nie pojawią się odpisy aktualizujące, tak jak to miało miejsce w I półroczu. Spółka obserwuje normalizację na rynku hurtu aptecznego, dlatego w 2021 r., a także latach kolejnych zakłada ok. 3-proc. dynamikę jego wzrostu - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas czwartkowej wideokonferencji.

Huuuge Games wejdzie w skład mWIG40 w ramach wrześniowej kwartalnej rewizji składów głównych indeksów na GPW - oceniają analitycy, z którymi rozmawiał PAP Biznes. Równe szanse na opuszczenie indeksu średnich spółek mają Stalprodukt i OncoArendi Therapeutics, a nieco niższe DataWalk. Zdaniem ekspertów skład WIG20 pozostanie bez zmian.

Asseco Poland spodziewa się, że rentowność operacyjna w całym bieżącym roku wyniesie 9,5-10 proc. Perspektywy drugiego półrocza grupa ocenia pozytywnie, nadal widzi rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania IT - poinformowali przedstawiciele Asseco. Grupa nie notuje zwiększonej rotacji pracowników pomimo większego popytu na polskich informatyków z Europy Zachodniej i USA.

Grupa AmRest chce otworzyć w tym roku 130 restauracji brutto. W przyszłym roku liczba otwarć może być podobna lub wyższa - poinformowali przedstawiciele grupy.

SimFabric planuje pod koniec IV kw. 2021 roku przejście z NewConnect na rynek główny GPW - poinformował producent i wydawca gier komputerowych. Spółka, który kończy przygotowanie prospektu emisyjnego, nie planuje przy tej okazji emisji akcji.

Zysk netto grupy CDRL, według wstępnych danych, wyniósł w pierwszym półroczu 7,2 mln zł wobec 25,8 mln zł straty netto rok wcześniej - podał dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej w komunikacie.

Prochem, w ramach ogłoszonego na początku sierpnia zaproszenia, nabył 580 tys. akcji własnych, stanowiących 19,76 proc. kapitału zakładowego, po cenie 26 zł za sztukę - podała spółka w komunikacie. Akcje zostały nabyte w celu umorzenia.

Echo Investment ustanowiło program emisji obligacji do kwoty 300 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro - podała spółka w komunikacie.

Pointpack podpisał ramową umowę o współpracy z Carrefour Polska - podała spółka w komunikacie. Umowa dotyczy prowadzenia w sklepach sieci handlowej "Carrefour", na zasadzie agencji pocztowej, placówek pocztowych Pointpack oraz wdrożenia w nich systemu Pointpack w oparciu o infrastrukturę handlową Carrefour.

Pakiet akcji PGG, który posiadamy jest wart symboliczną złotówkę. W tej chwili nie ma szans na urynkowienie tej firmy, która bez pomocy państwa nie jest w stanie przetrwać - ocenił prezes Węglokoksu Tomasz Haryszek w kuluarach konferencji Wizja Rozwoju.

WALUTY

Uwaga inwestorów skupiona jest na piątkowym wystąpieniu prezesa Fed Jerome Powella, które zaplanowane jest pod koniec europejskich notowań - oceniła w rozmowie z PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Jej zdaniem, do tego czasu kurs EUR/PLN powinien pozostać stabilny, a rentowności SPW mogą nieznacznie rosnąć.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5758 - poinformował NBP.

TOWARY

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają po tym, jak w trakcie trzech poprzednich sesji surowiec zdrożał o niemal 10 proc. Rozprzestrzenianie się Delta koronawirusa nadal zaciemnia obraz przyszłego popytu na paliwa. UE zastanawia się nad ponownym wprowadzeniem ograniczeń w podróżach do USA, a amerykańskie zapasy ropy spadają - informują maklerzy.

Miedź na giełdzie metali w Londynie tanieje wraz z innymi metalami przemysłowymi przed rozpoczęciem w czwartek sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej o 0,7 proc. - po 9.295,00 USD za tonę - informują maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Mocny popyt z zagranicy, wysoka inflacja, rosnące marże i słaby PLN sprawiają, że beneficjentami ostatniego okresu ożywienia są przede wszystkim przedsiębiorcy - ocenia główny ekonomista Banku Pekao Ernest Pytlarczyk. Optymizm w biznesie powrócił i inwestycje, których w ostatnich latach w polskiej gospodarce bardzo brakowało, w 2021 r. mogą wzrosnąć w dwucyfrowym tempie.

Łączny zysk spółek S&P 500 za II kw. wzrósł o 89,3 proc. w porównaniu do zeszłego roku – wynika z zestawienia przygotowanego przez FactSet Research. Prognozy na kolejne dwa kwartały 2021 r. są optymistyczne – analitycy oczekują, że w każdym z nich wzrost zysku w ujęciu rdr będzie dwucyfrowy, mimo rozprzestrzeniania się wariantu Delta koronawirusa.

Grupa AmRest pokazała dobre wyniki za drugi kwartał, powyżej oczekiwań. Uwagę zwraca m.in. wysoki cash flow operacyjny. O godz. 9.40 kurs AmRestu rośnie 5,1 proc.

Grupa Asseco Poland pokazała wyniki za drugi kwartał zgodne z wcześniejszymi szacunkami, ale analitycy chwalą wyższy niż przed rokiem portfel zamówień i dokonania spółki matki. Ich zdaniem, reakcja rynku może być pozytywna.

Wyniki PZU za II kwartał 2021 roku są neutralne, są lekko powyżej oczekiwań głównie dzięki wyższej kontrybucji banków. Pozytywnie zaskoczyła rentowność w ubezpieczeniach majątkowych, rozczarowała natomiast marża w ubezpieczeniach grupowych - oceniają analitycy.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej zostanie podpisane 15 września - poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Średni koszt budowy m kw. mieszkania w II kwartale wzrósł do 5112 zł z 4944 zł w I kwartale 2021 roku - podał GUS.

Firmy pożyczkowe w lipcu udzieliły finansowania na kwotę 737 mln zł, czyli o 101,6 proc. więcej rdr - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Na stronach Sądu Najwyższego dostępne jest pisemne uzasadnienie majowej uchwały siedmiorga sędziów Izby Cywilnej dotyczącej rozliczania kredytów walutowych w przypadku nieważności umowy. Majowej uchwale SN nadano moc zasady prawnej.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw - podała w czwartek kancelaria prezydenta. Ustawa pozwala m.in. na realizację Narodowego Celu Redukcyjnego poprzez uiszczenie opłaty zastępczej.

Piotr Uściński został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii - poinformował w czwartek resort. Wiceminister będzie odpowiadał m.in. za budownictwo i mieszkalnictwo.

Komisja Europejska wypłaciła w czwartek Niemcom 2,25 mld euro w ramach prefinansowania z Funduszu Odbudowy, co stanowi 9 proc. przydziału finansowego Berlina w ramach tego instrumentu finansowego.

Dwa biliony euro będzie kosztować światową gospodarkę powolna akcja szczepień przeciw Covid-19, przy czym największy ciężar poniosą gospodarki wschodzące i rozwijające się – wynika z raportu Economist Intelligence Unit (EIU).

Pracodawca będzie mógł wysłać pracownika, który nie jest zaszczepiony przeciw SARS-Cov-2 lub nie przeszedł zakażenia koronawirusem na urlop bezpłatny lub delegować go do innych zadań - wynika z opisu projektu noweli ustawy o zwalczaniu COVID-19, zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych rządu.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Dzisiaj kończy się akcja ewakuacyjna, którą zorganizowaliśmy dla Polaków i ich współpracowników z Afganistanu - poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że przewieziono ponad 1100 osób, z czego 937 to Afgańczycy, a wśród ewakuowanych było ok. 300 kobiet i i 300 dzieci.

W obliczu kryzysu migracyjnego Kościół prosi i wzywa polityków, aby szukając właściwych rozwiązań tych problemów, kierowali się nade wszystkim postawami gościnności, szacunku wobec przybyszów, dobra wspólnego wszystkich Polaków – powiedział prymas Wojciech Polak.

W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 251 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, 3 osoby zmarły z powodu Covid-19, wykonano 59.416 szczepień - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 2.887.485 zakażeń, 75.332 zgony i 35.982.397 szczepień.

Według dzisiejszych danych nie ma potrzeby podania teraz trzeciej dawki szczepionki przeciw COVIDd-19. Osoby z poważnie obniżoną odpowiedzią immunologiczną będą potrzebowały jej szybciej – podał w czwartek prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Leczniczych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak.

Szymon Hołownia zapowiedział Pierwszy Kongres Ruchu Polska 2050 na sobotę 4 września w Warszawie. Lider ruchu poinformował, że wezmą w nim udział działacze i aktywiści Polski 2050 z całej Polski oraz "specjalny gość", ale nie ujawnił, kto to będzie.

Od 1 stycznia wprowadzimy górny próg opłat za gospodarkę odpadową naliczanych metodą wodną. Nie powinien on przekraczać 150 zł - poinformował w czwartek podczas briefingu wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Rolnicy kończą w czwartek blokowanie dróg w siedmiu województwach. Protest rozpoczął się we wtorek rano. Te blokady odniosły ogromny sukces - ocenił w wielkopolskim Nowym Mieście nad Wartą lider AgroUnii Michał Kołodziejczak.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Rzecznik resortu obrony John Kirby potwierdził w czwartek, że pod lotniskiem w Kabulu doszło do dwóch eksplozji w ramach "złożonego zamachu", w którym ucierpieli cywile i żołnierze USA. Kirby poinformował, że jedna z eksplozji miała miejsce pod Abbey Gate, jednym z głównych wejść na lotnisko, gdzie gromadzili się ludzie. Do drugiego wybuchu doszło pod hotelem Baron, ok. 300 metrów dalej. Hotel ten był używany przez służby brytyjskie do wstępnego sprawdzania Afgańczyków przeznaczonych do ewakuacji.

Amerykański portal Politico podaje, powołując się na źródło w amerykańskiej administracji, że sprawcą czwartkowego ataku w Kabulu był zamachowiec samobójca z dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS).

Co najmniej 13 osób, w tym kobiety i dzieci, zginęło w czwartek w wybuchu niedaleko lotniska w Kabulu - poinformowali talibowie, cytowani przez agencję Reutera. Tymczasem według telewizji Al-Dżazira, która również powołuje się na talibów, zabitych i rannych było co najmniej 11, a wśród nich byli obcokrajowcy.

Kanclerz Angela Merkel odwołała podróż do Izraela z uwagi na bieżące wydarzenia w Afganistanie – informuje Reuters. Podróż Merkel do Izraela była zaplanowana na 28-30 sierpnia.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg potępił czwartkowy zamach w Kabulu. "Naszym priorytetem pozostaje jak najszybsza ewakuacja jak największej liczby osób w bezpieczne miejsce" - podkreślił.

Istnieją "bardzo, bardzo wiarygodne" dane wywiadowcze, że bojownicy planują w najbliższym czasie atak na tych, którzy gromadzą się na lotnisku w Kabulu, próbując uciec z Afganistanu - powiedział w czwartek brytyjski wiceminister obrony James Heappey.

Ponad 23 tys. osób zgłosiło się w procesie rekrutacji na europejskich astronautów, ogłoszonym przez Europejską Agencję Kosmiczną. Liczba zgłoszeń przekroczyła wszelkie oczekiwania organizatorów, więc cały proces się wydłuży. ESA chce się dokładnie przyjrzeć wszystkim kandydaturom.

Obcokrajowiec zaangażowany w Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio został przyjęty do szpitala z Covid-19 – podała w czwartek japońska agencja prasowa Kyodo, powołując się na organizatorów. To pierwsza hospitalizacja związana z rozpoczętymi we wtorek zawodami.

We Francji od początku września osoby powyżej 65. roku życia oraz cierpiący na choroby współistniejące będą mogli się zapisywać na przyjęcie trzeciej dawki szczepionki przeciw Covid-19 - zapowiedział w czwartek premier Jean Castex.(PAP Biznes)

gor/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości