GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowegoakcji zwykłych na okaziciela spółki MBANK S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 wrz 2021, 17:48

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowegoakcji zwykłych na okaziciela spółki MBANK S.A.

Uchwała Nr 904/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 września 2021 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki MBANK S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.656 (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela spółki MBANK S.A., o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 21 września 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MBANK S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 września 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLBRE0000012”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: mBank SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości