GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KRUK S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 lis 2021, 12:24

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KRUK S.A.

Uchwała Nr 1195/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KRUK S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 272.853 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F spółki KRUK S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRK0000671”.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 6 grudnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki KRUK S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 grudnia 2021 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLKRK0000010”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: Kruk SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości