Dynamiczny wzrost wyników Polskiego Banku Komórek Macierzystych i wyraźne umocnienie pozycji rynkowej w Europie | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 lis 2016, 10:44

Dynamiczny wzrost wyników Polskiego Banku Komórek Macierzystych i wyraźne umocnienie pozycji rynkowej w Europie

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM) – przewodzący międzynarodowej Grupie Famicord jeden z największych i najszybciej rosnący w Europie bank komórek macierzystych – osiągnął w trzech pierwszych kwartałach 2016 r. 17,7 mln zł zysku netto, czyli o 22 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 26,5 mln zł i był o 19 proc. wyższy r/r. Grupa wypracowała 96,1 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 25 proc.

Wzrost wyników jest przede wszystkich efektem sytuacji na rynkach strategicznych. Jednocześnie blisko trzykrotnie wzrosły przychody z wytwarzania i wykorzystania w terapiach produktów ATMP (ang. Advanced Therapy Medicinal Products) na bazie komórek macierzystych. W listopadzie zakończyła się rozbudowa laboratorium w Warszawie, co pozwoli na kilkukrotne zwiększenie mocy wytwórczych.

Łączne przychody z bankowania (B2C i B2B) wyniosły 89,0 mln zł, czyli o 21 proc. więcej r/r. Na koniec września Grupa przechowywała 135,5 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek (w tym ok. 123 tys. próbek z bankowania rodzinnego – B2C) wobec 117,5 tys. rok wcześniej, co oznacza wzrost o 15 proc.

Głównym determinantem wzrostu były rynki strategiczne (Polska, Hiszpania, Turcja), które odpowiadają za 77,6 mln zł przychodów (29 proc. wzrostu r/r). Rynki klasyfikowane jako pozostałe (węgierski, rumuński, łotewski, włoski i inne) wypracowały 18,5 mln zł przychodów (11 proc. więcej r/r).

Nasze trzy rynki strategiczne – Polska, Hiszpania i Turcja – odpowiadają za ponad 80 proc. sprzedaży całej Grupy. Dzięki skuteczności działań sprzedażowych i promocyjnych, pod względem liczby pozyskanych nowych próbek w trzecim kwartale awansowaliśmy w Hiszpanii na pierwsze, a w Turcji na pierwsze ex aequo miejsce w tych krajach. Optymalizujemy jednocześnie nasze działania na rynkach pozostałych, co obejmuje m.in. wejście na nowe rynki

wyjaśnia Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu PBKM.

Według oceny Spółki Grupa PBKM działająca pod marką Famicord Group jest obecnie największym podmiotem tego typu w Europie pod względem nowo pozyskiwanych próbek krwi pępowinowej.

W pierwszych dziewięciu miesiącach bardzo wysoką dynamikę wzrostu wygenerowało wytwarzanie produktów ATMP. Przychody z tego źródła wyniosły ponad 4,0 mln zł i były o 196 proc. wyższe r/r. Popyt na tego typu produkty generowany jest przez ośrodki zajmujące się eksperymentalnymi terapiami z wykorzystaniem preparatów bazujących na komórkach macierzystych. Wśród nich jest Instytut Terapii Komórkowych w którym istotnym akcjonariuszem jest PBKM.

W listopadzie Spółka planuje zakończyć wyposażenie rozbudowanego laboratorium w Warszawie, które będzie zajmowało się wytwarzaniem produktów ATMP.

Jesteśmy na ostatnim etapie inwestycji. Jej zakończenie pozwoli nam zwiększyć moce wytwórcze nawet czterokrotnie i zaspokoić zapotrzebowanie na wytwarzane ze sznura pępowiny preparaty komórek macierzystych

zapowiada Jakub Baran.

W trzech pierwszych kwartałach inne źródła przychodów (do których zalicza się nie tylko ATMP, ale również inne usługi) wyniosły 7,1 mln zł i odpowiadały za 7 proc. przychodów ogółem, co oznacza wzrost w skali roku o 2 p.p.

Zgodnie z polityką dywidendową, PBKM może przeznaczyć na wypłatę dywidendy do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.


O PBKM:

Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie Famicord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę pozyskiwanych próbek Grupa jest obecnie najszybciej rosnącym podmiotem spośród liczących się banków w Europie i jednocześnie liderem jeśli chodzi o liczbę nowo pozyskiwanych próbek krwi pępowinowej.

Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

Rynki strategiczne Grupy to Polska (pozycja lidera), Hiszpania (pozycja lidera) i Turcja (pierwszy/drugi podmiot). Famicord obecny jest bezpośrednio również na rynkach węgierskim, rumuńskim, włoskim i łotewskim, a poprzez współpracę z lokalnymi partnerami biznesowymi także na serbskim, chorwackim, ukraińskim, szwedzkim i innych.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych z jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny.

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy. Od czasu debiutu kapitalizacja spółki wzrosła o prawie 20 proc.

Więcej informacji: www.pbkm.pl

Źródło: PBKM S.A. #BKM 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości