Strata netto Newagu wyniosła 0,46 mln zł w III kw. wobec zysku rok wcześniej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 lis 2016, 09:02

Strata netto Newagu wyniosła 0,46 mln zł w III kw. wobec zysku rok wcześniej

 Newag odnotował 0,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 2,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,12 mln zł wobec 6,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 119,1 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 171,23 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 4,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 338,17 mln zł w porównaniu z 582,55 mln zł rok wcześniej.

Newag podał, że główny wpływ na wyniki grupy po trzech kwartałach miały:  spadek rentowności brutto na sprzedaży z 17,4% do 11,1%, który jest wypadkową niżej opisanych czynników;

- wyniki ze względu na strukturę sprzedaży nie odzwierciedlają docelowej i spodziewanej marży brutto w bieżącym roku obrotowym;  w IV kwartale zarząd spodziewa się poprawy marży w związku z planowaną sprzedażą pojazdów dla Woj. Małopolskiego oraz FSE;

- luka inwestycyjna związana z późnym uruchomieniem środków z UE; pozyskanie większości istotnych zamówień na nowe EZT, których dostawa przypada na 2016 r. nie pozwoliło uzyskać poziomu przychodów ze sprzedaży porównywalnego z analogicznym okresem roku 2015;  

- przedłużający się proces legislacyjny nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych spowodował kilkumiesięczne opóźnienia w ogłaszaniu postępowań przetargowych na dostawy nowego taboru szynowego w tym tramwajów;

- istotne ograniczenie kosztów ogólnego zarządu – spadek kosztów o 18,5 mln zł (-26,8%); bez negatywnych konsekwencji dla kompetencji technicznych i zdolności pozyskiwania zamówień; w bieżącym roku, jednostka dominująca zawarła umowy na dostawy i naprawy taboru o wartości 568,5 mln zł;

- istotnie niższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego pozostałe koszty operacyjne tj. o 10,8 mln zł (-62%).  w związku ze stratą podatkową na działalności bieżącej, spółka w perspektywie bieżącego roku ma możliwości rozliczenia tej straty czego konsekwencją jest wartość podatku odroczonego.

Wszystkie wskaźniki rentowności w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku uległy pogorszeniu. Rentowność na poziomie zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację zmniejszyła się o 2,1 punktu procentowego. Rentowność netto jest niższa niż to miało miejsce w analogicznym okresie ubiegłego roku – o 2,9 pkt procentowe

- podano w raporcie. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 13,15 mln zł wobec 2,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka Newag Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r. W 2015 r. spółka miała 1,04 mld zł skonsolidowanych przychodów.

źródło: (ISBnews) #NEW

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości