OT Logistics finalizuje podział akcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 gru 2016, 09:23

OT Logistics finalizuje podział akcji

W najbliższy piątek, 23 grudnia, dokonany zostanie podział akcji OT Logistics w stosunku 1 do 8. Kurs odniesienia dla sesji w tym dniu zostanie zatem odpowiednio skorygowany – będzie to kurs zamknięcia z 22 grudnia podzielony przez 8.

W wyniku podziału, łączna liczba akcji OT Logistics wzrośnie z prawie 1,43 mln do ponad 11,42 mln sztuk. Jednocześnie wartość nominalna każdej akcji zostanie obniżona z 1,92 zł do 0,24 zł. W efekcie, wysokość kapitału zakładowego Spółki się nie zmieni.

Zgodnie z uchwałą Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dzień podziału został wyznaczony na 23 grudnia br. Oznacza to, że w tym dniu na rachunkach inwestorów w miejsce każdej dotychczasowej akcji OT Logistics zapisanych zostanie 8 akcji Spółki. Wartość pojedynczej akcji po podziale będzie równa 1/8 wartości sprzed podziału. Dlatego też kurs odniesienia akcji OT Logistics dla sesji 23 grudnia br. zostanie odpowiednio zmodyfikowany – będzie to kurs zamknięcia z sesji 22 grudnia br. podzielony przez 8 (i zaokrąglony do pełnych groszy).

Split akcji ma neutralny wpływ na wartość portfela inwestora – będzie on mieć ośmiokrotnie więcej akcji Spółki w proporcjonalnie niższej cenie. Nie zmieni się także wycena rynkowa, czyli kapitalizacja Spółki.

Cena pojedynczej akcji OT Logistics jest względnie wysoka, wynosi obecnie około 220 zł, co może stanowić pewne utrudnienie dla części inwestorów indywidualnych. Podjęliśmy decyzję o podziale akcji głównie z uwagi na drobnych inwestorów, tak by ułatwić im obrót akcjami OT Logistics. Mniejsze kwoty transakcji mogą zachęcić takich inwestorów do zawarcia transakcji, co przełoży się na większą płynność. Ważne by pamiętać, że dla obecnych posiadaczy akcji Spółki operacja podziału ma całkowicie neutralne, techniczne znaczenie.

powiedział Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT Logistics.

Decyzja o podziale akcji w stosunku 1:8 została uchwalona przez akcjonariuszy OT Logistics podczas walnego zgromadzenia 30 czerwca br.

Informacje na temat OT Logistics:

Grupa Kapitałowa OT Logistics to polska firma z ponad 70-letnim doświadczeniem. Jest największym operatorem portowym w Polsce i na południowym Bałtyku oraz liderem w transporcie wodnym śródlądowym, od Kaliningradu w Rosji po porty w Niemczech i Holandii. Grupa skupia również podmioty wyspecjalizowane w transporcie drogowym, kolejowym, a także spedycji i logistyce. OT Logistics jest również największym branżowym udziałowcem portu morskiego Luka Rijeka w Chorwacji. W 2015 r. Grupa wypracowała 752,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a jej zysk netto wyniósł 15,6 mln zł.
Akcje OT Logistics od 2013 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  

Źródło: OT Logistics #OTS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości