Feerum wybuduje w Tanzanii 5 silosów zbożowych i magazynów za ok. 139,9 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 gru 2016, 09:00

Feerum wybuduje w Tanzanii 5 silosów zbożowych i magazynów za ok. 139,9 mln zł

Feerum podpisało z National Food Reserve Agency Zjednoczonej Republiki Tanzanii umowę na wybudowanie na terytorium tego kraju pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych, należących do Zjednoczonej Republiki Tanzanii, podało Feerum. Łączna wartość umowy wynosi 33,14 mln USD, tj. 139,93 mln zł wg kursu NBP z 22 grudnia. 

Zgodnie z umową, emitent jest zobowiązany do wykonania projektów silosów zbożowych, wyprodukowania zaprojektowanych silosów, zapewnienia transportu silosów do szczegółowo określonych w umowie lokalizacji znajdujących się na terytorium Zjednoczonej Republiki Tanzanii, montażu i uruchomienia silosów, zapewnienia serwisu gwarancyjnego, przeprowadzenia szkoleń personelu zamawiającego w zakresie obsługi silosów, wybudowania obiektów magazynowych oraz rewitalizacji istniejących obiektów magazynowych należących do zamawiającego

czytamy w komunikacie. 

Feerum podało, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 18 miesięcy po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód i zezwoleń. 

Wykonanie umowy zostanie w całości sfinansowane ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz Rządu Zjednoczonej Republiki Tanzanii na podstawie umowy z 28 września 2015 roku o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej (umowa kredytu rządowego). Umowa wymaga akceptacji, w pierwszej kolejności, Rządu Zjednoczonej Republiki Tanzanii, a następnie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej (warunek zawieszający). 

Umowa wchodzi w życie po upływie 15 dni od dnia wysłania przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej pisemnej akceptacji umowy do Ministerstwa Finansów Zjednoczonej Republiki Tanzanii

czytamy dalej. 

Łączna wartość umowy wynosi 33,14 mln USD, tj. 139,93 mln zł wg kursu NBP z 22 grudnia.

Pierwsza płatność w ramach umowy zostanie dokonana w formie zaliczki przed rozpoczęciem dostaw w wysokości 15% wartości umowy, tj. w kwocie 4 971 118,77 USD (tj. 20 989 057,67 zł). Zaliczka będzie sukcesywnie rozliczana w trakcie realizacji umowy poprzez potrącanie przez zamawiającego 15% z każdej faktury wystawionej przez Feerum na podstawie umowy. 

Emitent otrzyma kolejne płatności z tytułu umowy w łącznej kwocie 17 692 165,60 USD (tj. 74 699 861,60 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku) po przedstawieniu dokumentów dotyczących transportu poszczególnych partii silosów. Emitent będzie uprawniony do otrzymania płatności w łącznej kwocie 7 163 428,26 USD (tj. 30 245 426,80 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku) po podpisaniu protokołów odbioru silosów przez zamawiającego. Wszystkie powyższe kwoty nie uwzględniają podatków, ceł, ani innych podobnych obciążeń, które każda ze stron pokryje we własnym zakresie

czytamy dalej. 

Feerum podało, że ewentualne spory mogące powstać w związku z umową strony poddadzą pod rozstrzygnięcie przez sąd arbitrażowy przy National Construction Council of Tanzania. Prawem materialnym regulującym stosunki umowne jest prawo Zjednoczonej Republiki Tanzanii.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w maju 2013 r. W 2015 r. miała 109 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: (ISBnews) #FFE

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości