Bank Światowy: W 2017 roku tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyspieszy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 sty 2017, 22:38

Bank Światowy: W 2017 roku tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyspieszy

W 2017 r. tempo wzrostu gospodarczego Polski przyspieszy do 3,1 procent z 2,5 procent szacowanych na rok 2016. W latach 2018 i 2019 polska gospodarka może zaś rosnąć w tempie odpowiednio 3,3 i 3,4 procent, wspierana silnym popytem wewnętrznym, w szczególności konsumpcją prywatną. Światowy wzrost może również przyspieszyć w roku bieżącym do 2,7 procent z 2,3 procent oczekiwanych za rok ubiegły, wynika z opublikowanego we wtorek flagowego raportu Banku Światowego Global Economic Prospects.

W październiku ekonomiści Banku Światowego oczekiwali, że ubiegłoroczny wzrost w Polsce wyniesie 3,2 procent, zaś wzrost w 2017 i 2018 r. – odpowiednio 3,4 oraz 3,5 procent. Niższe prognozy wzrostu są głównie odzwierciedleniem słabszej niż się wcześniej spodziewano dynamiki inwestycji.

Wzrost gospodarki światowej może w 2017 r. przyspieszyć do poziomu 2,7 procent wobec 2,3 procent w roku ubiegłym.

Wzrost gospodarek rozwiniętych może wynieść w roku bieżącym 1,8 procent. Luźniejsza polityka fiskalna w największych gospodarkach - głównie w Stanach Zjednoczonych - może skutkować tam i na świecie szybszym wzrostem, jednak z drugiej strony szkodzić wzrostowi może rosnący protekcjonizm w handlu. Wzrost w krajach rozwijających się może z kolei przyspieszyć do 4,2 procent z 3,4 procent w roku ubiegłym dzięki umiarkowanym wzrostom cen surowców.

Niemniej jednak obecne prognozy są obarczone ryzykiem z powodu niepewności, jeśli chodzi o decyzje polityczne w największych krajach. Zbyt długo utrzymująca się niepewność może przedłużyć okres słabszych inwestycji w krajach o niskim, średnim i wysokim dochodzie.

Po latach rozczarowującego wzrostu, cieszymy się, że na horyzoncie widać poprawę koniunktury. Trzeba wykorzystać ten czas na inwestowanie w infrastrukturę i w ludzi, bez czego niemożliwy jest zrównoważony wzrost gospodarczy konieczny do walki z ubóstwem

mówi Prezes Banku Światowego Jim Yong Kim.

Raport szczególną uwagę poświęca ostatniemu spowolnieniu inwestycji w krajach rozwijających się, które odpowiadają za jedną trzecią światowego PKB i około trzy czwarte światowej populacji oraz światowego ubóstwa. Wzrost inwestycji spowolnił tam do 3,4 procent w 2015 r. z 10 procent w roku 2010. W 2016 r. prawdopodobnie spowolnił o kolejne 0,5 punktu procentowego.

Spowalniające inwestycje to po części korekta z wysokich poziomów notowanych przed kryzysem. Jednak zjawisko to pokazuje także pewne przeszkody, z którymi kraje rozwijające się muszą się borykać, takie jak niskie ceny ropy (dla eksporterów), spowalniające bezpośrednie inwestycje zagraniczne (dla importerów surowców), a także wysokie zadłużenie prywatne oraz ryzyko polityczne.

Pomagamy rządom stwarzać sektorowi prywatnemu możliwości inwestowania tak, aby budowany kapitał stawał się częścią globalnej infrastruktury. Bez nowych dróg, prywatny sektor nie będzie inwestował w nowe budynki. Bez nowej przestrzeni do pracy połączonej z przestrzenią do życia, miliardy ludzi, którzy chcą stać się częścią nowoczesnej gospodarki, tracą szansę na budowanie swoich kompetencji

mówi główny ekonomista Banku Światowego Paul Romer.

Kraje rozwijające się eksportujące surowce wzrosną w tym roku o 2,1 procent po bardzo słabym wyniku na poziomie 0,3 procent w roku ubiegłym, ponieważ odbiły się ceny surowców, a gospodarki Rosji i Brazylii powróciły do wzrostu.

Kraje rozwijające się importujące surowce z kolei powinny rozwijać się w 2017 r. w tempie 5,6 procent, nieco wolniej niż 5,7 procent z roku 2016. Chiny będą kontynuować ścieżkę skoordynowanego spowolnienia do poziomu 6,5 procent. Jednakże perspektywy wzrostu krajów rozwijających się są słabsze ze względu na spowolnienie w światowym handlu, niższe inwestycje i słaby wzrost produktywności.

Jeśli chodzi o gospodarki rozwinięte, wzrost w Stanach Zjednoczonych ma przyspieszyć do 2,2 procent ze względu na przyspieszenie w sektorze przemysłu i wzrost inwestycji po słabym roku 2016. Najnowszy raport analizuje jak proponowane rozluźnienie fiskalne i inne polityki planowane w Stanach Zjednoczonych mogą wpłynąć na globalną gospodarkę.

Zmiany w polityce gospodarczej Stanów Zjednoczonych, ze względu na ich rolę w całej gospodarce światowej, mogą mieć ogromne znaczenie. Bardziej ekspansywna polityka fiskalna może w krótkim okresie spowodować szybszy wzrost zarówno w USA jak i za granicą, jednak zmiany w polityce handlowej i inne mogą zrównoważyć te korzyści. Ponadto większa niepewność w innych dużych gospodarkach może mieć również negatywny wpływ na światowy wzrost

mówi Ayhan Kose, dyrektor w Banku Światowym.

Źródło: Bank Światowy

Ostatnie wiadomości