Strategia Gino Rossi zakłada wzrost CAGR sprzedaży w wysokości 6-10% w 2016-2020 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 sty 2017, 10:09

Strategia Gino Rossi zakłada wzrost CAGR sprzedaży w wysokości 6-10% w 2016-2020

Gino Rossi chce wykorzystać potencjał marki Gino Rossi oraz Simple do dalszego rozwoju kanału e-commerce i B2B, a jednocześnie zarządzać optymalną siecią sprzedaży o stabilnej rentowności, podała spółka, przedstawiając strategiczne założenia i plany rozwoju Grupy na lata 2017-2019. Strategia Gino Rossi zakłada m.in. wzrost CAGR sprzedaży Grupy w wysokości 6-10% w latach 2016-2020 oraz wzrost rentowności EBITDA i sprowadzenie wskaźnika dług netto /EBITDA poniżej 2 do 2019 r.

"W ocenie zarządu, w najbliższych latach dojdzie do strukturalnych zmian na rynku sprzedaży detalicznej. Zgodnie z globalnymi trendami dynamicznie będzie rozwijał się handel internetowy. W związku z tym zarząd chce wykorzystać potencjał marki Gino Rossi oraz Simple do dalszego rozwoju kanału e-commerce i B2B, a jednocześnie zarządzać optymalną siecią sprzedaży o stabilnej rentowności"

czytamy w komunikacie.

Głównym celem strategicznym jest poprawa rentowności Grupy oraz wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy, podkreślono.

Kluczowe założenia strategiczne to m.in. rozwój marek Gino Rossi oraz Simple, dalsza poprawa marży poprzez zmniejszenie jednostkowego kosztu wytworzenia, poprawa rentowności EBITDA oraz poprawa konwersji EBITDA na CF operacyjny, multi-kanałowość sprzedaży oraz koncentracja działań sprzedażowych i marketingowych na najbardziej rentownych i wzrostowych kanałach sprzedaży (szczególnie kanale e-commerce) przy jednoczesnej optymalizacji kanałów o wysokiej absorbcji gotówki (stacjonarny kanał detaliczny).

Kolejne założenia to: "CAGR skonsolidowanej sprzedaży Grupy 2016-2019: 6-10%. W roku 2017 Grupa planuje przeznaczyć na inwestycje 7,3 mln zł, a w latach 2018-2019 średniorocznie 5,5 mln zł z przeznaczeniem na: rozwój kanału e- commerce , selektywne otwarcia sklepów , rozwój własnego sourcingu produktowego".

Wśród celów strategicznych Gino Rossi wymieniło także optymalizację stacjonarnego kanału detalicznego poprzez:

  • selektywny rozwój sieci salonów w Polsce (zamknięcia i otwarcia wybranych lokalizacji) oraz wzrost powierzchni w Czechach
  • zwiększenie powierzchni ekspozycyjnej, średnia powierzchnia nowo otwieranych salonów 180-200 m2
  • poszerzenie asortymentu (przede wszystkim akcesoria oraz obuwie o charakterze weekendowo sportowym )
  • finalizację pełnego wdrożenia tzw. omnichannel

Spółka podkreśla, że stawia też na dalszy rozwój kanału e-commerce - poprzez:

  • wykorzystanie zjawiska przenikania się kanałów sprzedaży
  • wzrost wartości sprzedaży własnego sklepu internetowego
  • selektywną współpracę z zewnętrznymi sklepami internetowymi
  • poszerzenie asortymentu o wysoko marżowe akcesoria drobne
  • wykorzystanie rozwoju technologicznego w dziedzinie IT
  • wejście na rynki zagraniczne

Rozwój kanału B2B ma być kontynuowany poprzez projektowanie i produkcję kolekcji na zlecenie, produkty reklamowe dla firm i instytucji oraz sprzedaż w kanale B2B poza granicami Polski.

"W związku z wdrożeniem i realizacją powyższych działań, Zarząd Gino Rossi S.A. stawia sobie następujące cele finansowe:

  • wzrost rentowności EBITDA, między innymi dzięki korzystniejszemu miksowi kanałów sprzedaży (wzrost udziału kanałów o wyższej rentowności EBITDA),
  • poprawa konwersji EBITDA na CF operacyjny
  • sprowadzenie wskaźnika dług netto /EBITDA poniżej 2 do 2019"
czytamy dalej w komunikacie.

Spółka podkreśla też, że przedstawione założenia strategiczne stanowią cel, jaki stawia zarząd Gino Rossi i nie stanowią prognozy wyników finansowych.

(ISBnews), #GRI

Ostatnie wiadomości