Cała pula obligacji BEST sprzedana w jeden dzień | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 sty 2017, 12:08

Cała pula obligacji BEST sprzedana w jeden dzień

Już pierwszego dnia zapisów BEST znalazł chętnych na wszystkie oferowane obligacje serii R2 o łącznej wartości 30 mln zł.

W związku z bardzo dużym popytem na oferowane przez BEST obligacje i przekroczeniem w zapisach liczby oferowanych obligacji już pierwszego dnia subskrypcji, przyjmowanie zapisów zakończy się dzisiaj, 17 stycznia, a nie 30 stycznia, jak pierwotnie planowano. Ponadto, zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji, w tej sytuacji wszystkie zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

BEST zaoferował inwestorom 300.000 obligacji serii R2 o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu w sierpniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co daje ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.

Oferującym obligacje BEST w ramach obecnie realizowanego drugiego programu publicznych emisji obligacji jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

O spółce:

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto ok. 680 mln zł (stan na 30 września 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 września 2016 r.).

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

Źródło BEST SA #BST

Ostatnie wiadomości