Sfinks ma umowę przejęcia sieci Meta Seta Galareta, Meta Disco, Funky Jim | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 sty 2017, 08:37

Sfinks ma umowę przejęcia sieci Meta Seta Galareta, Meta Disco, Funky Jim

Należąca w 100% do Sfinks Polska spółka zależna SPV.REST1 podpisała umowę o współpracy z Cafe Contact, Inwento i Inwento 2, do których należą marki Meta Seta Galareta, Meta Disco oraz Funky Jim. Porozumienie określa warunki, na jakich grupa Sfinks jest uprawniona nabyć te sieci, w tym przejąć marki i prawa do konceptów oraz obecnie funkcjonujące lokalizacje i umowy franczyzy, podała spółka. Wartość transakcji może wynieść od 5 mln zł do 8 mln zł.

Jednocześnie na bazie zawartej umowy licencyjnej grupa Sfinks będzie mogła w ciągu 4 lat prowadzić działalność w ramach brandów Meta Seta Galareta, Meta Disco i Funky Jim ukierunkowaną na dalszy ich rozwój.

Na podstawie umowy o współpracy SPV przysługuje prawo do realizacji transakcji, przy czym decyzje w tym zakresie spółka może podjąć w okresie 4 lat od podpisania tej umowy. Cena nabycia będzie nie niższa niż 5 mln zł i nie wyższa niż 8 mln zł (netto), a jej ostateczna wysokość zostanie skalkulowana w oparciu o siedmiokrotność EBITDA. W przypadku realizacji transakcji i nabycia praw, SPV stanie się jedynym posiadaczem wszelkich praw własności intelektualnej wykorzystywanych w konceptach Meta Seta Galareta, Meta Disco oraz Funky Jim

czytamy w komunikacie.

Umowy licencyjne zawarte zostały na okres 4 lat, z możliwością ich przedłużenia przez SPV (licencja odpłatna, wyłączna - z zastrzeżeniem lokali istniejących obecnie i takich co do których SPV zrezygnuje z wyłączności), podano także. W tym czasie Sfinks ma podjąć decyzję, czy skorzysta z prawa nabycia konceptów.

Niejednokrotnie wspominaliśmy, że interesują nas koncepty posiadające ciekawy know-how, a przy tym dające szanse rozwoju sieci. W przypadku Mety i Funky Jim mamy spełnione oba te warunki. Ponadto, jako że różnią się one założeniami marketingowymi od dotychczas prowadzonych przez nas konceptów, umożliwiają nam w dużej mierze dotarcie do innych grup docelowych, jednocześnie pozwalając generować liczne synergie w kontekście wszystkich naszych sieci, także zakupowe. Niskie nakłady inwestycyjne dają z kolei duże szanse na dynamiczny rozwój sieci. Stwarza to w przyszłości potencjał do obniżania kosztów w całym naszym biznesie

skomentował prezes Sfinks Polska Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

"Meta Seta Galareta" to sieć barów typu bistro odzwierciedlających swoim wystrojem ducha epoki PRL. Koncept ten działa na zbliżonych zasadach jak Pijalnie Wódki i Piwa, które odpowiadają za dużą część biznesu spółki Mex Polska. Z kolei "Meta Disco" to kluby taneczne, a bar "Funky Jim" to pierwszy lokal w Polsce objęty patronatem marki Jim Beam, podano także w materiale.

Sfinks Polska to największa firma restauracyjna z sektora casual dining w kraju i jedna z największych w Europie. Spółka zarządza sieciami Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło, w ramach których w Polsce działa 113 restauracji. Sfinks Polska jest notowany na GPW od 2006 r.

Źródło: (ISBnews) #SFS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości