Geotrans szacuje w 2016 r. podwojenie przychodów i znaczący wzrost zysków | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 lut 2017, 10:50

Geotrans szacuje w 2016 r. podwojenie przychodów i znaczący wzrost zysków

Geotrans, podmiot zajmujący się gospodarką odpadową w branży ochrony środowiska, zaprezentował szacunki wyników finansowych minionego roku w ujęciu jednostkowym, dotyczącym podstawowej działalności spółki. Przychody ze sprzedaży wyniosły 15,84 mln zł, zysk EBITDA wzrósł o ponad 50 proc. do 3,18 mln zł., a zysk netto – zwiększył się do 2,39 mln zł (+35 proc.). Na rezultaty przejętej Kompanii Elektrycznej i tym samym wynik skonsolidowany - mogą mieć niekorzystny wpływ skutki finansowe sporu z jednym z kontrahentów.

Spółka w 2016 r. nawiązała współpracę m.in. z jednostkami samorządowymi w Katowicach, Wrocławiu, Cieszynie i Chorzowie. W 2015 r. Geotrans S.A. raportował 7,89 mln zł przychodów ze sprzedaży 2,03 mln zł EBITDA oraz 1,76 mln zł zysku netto

Miniony rok był udanym okresem dla Geotransu. Udało nam się podwoić skalę działalności i wypracować istotny na każdym poziomie wyników. Systematycznie zdobywamy kolejne kontrakty w zakresie odbioru i zagospodarowywania osadów ściekowych oraz ubocznych produktów spalania i liczymy, że 2017 rok również przyniesie dalsze wzmocnienie naszej pozycji konkurencyjnej, popartej zwyżką wyników finansowych

powiedział Przemysław Weremczuk, Prezes Zarządu Geotrans S.A.

Spółka poinformowała także o sporze jednostki zależnej – Kompanii Elektrycznej z Torpol S.A. na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych na inwestycji Dworzec Podziemny – Nowa Łódź Fabryczna. Kwota sporu wynosi 4,1 mln zł; ponadto ze strony kontrahenta została naliczona kara umowna w wysokości 3,7 mln zł.

Spór Kompanii Elektrycznej ze spółką Torpol rodzi ryzyko niezrealizowania naszej prognozy wyniku EBIT w wysokości 4,6 mln zł w minionym roku, choć jesteśmy dobrej myśli co do korzystnego rozwoju sytuacji. Podobnie jak Zarząd Kompanii Elektrycznej sądzimy, że nie zachodzą podstawy do naliczenia kary umownej. Kompania będzie wnioskować o zapłatę za wykonane dodatkowe prace oraz należne odszkodowanie

dodał Przemysław Weremczuk.

Firma funkcjonująca w trzech segmentach - odbiorze komunalnych osadów ściekowych, usługach rekultywacji zdegradowanych terenów i zagospodarowywaniu ubocznych produktów spalania, w czerwcu 2016 r. nabyła 51% udziałów w Kompanii Elektrycznej, firmy inżynieryjno-projektowo-budowlanej. Krok pozwala na opracowanie kompleksowej oferty przede wszystkim dla sektora wodno-kanalizacyjnego i energetycznego.

O Spółce

Geotrans S.A. jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania.

Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Rekultywacja obejmuje również składowiska odpadów, szczególnie gminne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Geotrans prowadzi działalność na terenie Polski Południowo-Zachodniej. Spółka powstała w 2007 roku, a od sierpnia 2015 roku jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: Geotrans #GTS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości