Unimot ma list intencyjny z Alpiq, możliwa współpraca kapitałowa | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 lut 2017, 09:06

Unimot ma list intencyjny z Alpiq, możliwa współpraca kapitałowa

Unimot podpisał ze szwajcarską firmą Alpiq list intencyjny, w którym ustalono działania zmierzające do podpisania umowy o współpracy w zakresie wspólnego rozwijania sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, podała spółka. Alpiq może zainwestować w spółkę zależną Unimotu bądź też powołać wraz z Unimotem nową spółkę do realizacji współpracy.

W liście intencyjnym strony ustaliły warunki oraz harmonogram działań zmierzających do podpisania umowy o współpracy w zakresie wspólnego rozwijania sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, z wykorzystaniem tradycyjnych kanałów sprzedaży oraz innowacyjnego kanału e-commerce. Określono również zasady, na podstawie których strony będą negocjować szczegółowe warunki przyszłej współpracy oraz według których strony mają zamiar udostępniać sobie wzajemnie informacje o charakterze technicznym, niezbędne do realizacji założonego celu

czytamy w komunikacie.

Strony nie wykluczają inwestycji kapitałowej Alpiq w spółkę zależną Unimotu lub też utworzenia wspólnej spółki celowej przeznaczonej do realizacji zamierzonych przedsięwzięć, podano także.

Strony przyznały sobie wzajemnie wyłączność na prowadzenie negocjacji dotyczących przedmiotu umowy przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania listu intencyjnego (okres wyłączności). Zamiarem stron jest przygotowanie w tym okresie projektu umowy o współpracy

czytamy dalej.

Alpiq A.G. jest częścią grupy Alpiq Group, której działalność koncentruje się na produkcji, obrocie i sprzedaży energii elektrycznej. Alpiq A.G. prowadzi handel energią elektryczną na międzynarodowym rynku od 90 lat, aktywnie działa na terenie całej Europy i posiada spółki zależne w 29 krajach, podano też w materiale.

Planowana współpraca pomiędzy Alpiq A.G. a Unimot S.A. może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia dalszego rozwoju grupy Unimot S.A. w obszarze sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego do odbiorców końcowych. Obie spółki planują wspólnie uruchomić innowacyjny z punktu widzenia branży energetycznej kanał sprzedaży e-commerce do klientów indywidualnych oraz średnich i małych firm

napisano także w komunikacie.

Oferta publiczna do 2,2 mln akcji serii J Unimotu rozpocznie się 8 lutego od opublikowania przedziału cenowego/ ceny maksymalnej oraz rozpoczęcia book-buildingu. Spółka, przechodząca z NewConnect na rynek główny GPW, chce pozyskać z oferty ok. 85 mln zł.

Unimot S.A. jest spółką notowaną obecnie na rynku NewConnect, specjalizującą się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną.

Źródło: (ISBnews) #UNT

Ostatnie wiadomości