Wezwanie na 30,08% akcji Vantage Development po 3,25 zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 lut 2017, 08:13

Wezwanie na 30,08% akcji Vantage Development po 3,25 zł

Fedha – spółka należąca pośrednio do Grzegorza Dzika - działająca w porozumieniu z Grzegorzem Dzikiem, Józefem Biegajem oraz spółkami Nutit i TradeBridge Czechy, ogłosiła wezwanie na 18,78 mln akcji Vantage Development, stanowiących 30,08% głosów na walnym zgromadzeniu, po 3,25 zł za akcję, podał wzywający.

Przedmiotem wezwania jest 18 783 120 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,62 zł. każda wyemitowanych przez Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu

czytamy w komunikacie.

Akcje, które zamierza nabyć Fedha reprezentują 30,08% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Vantage Development i 30,08% ogólnej liczby akcji spółki.

Wraz z podmiotami dominującymi, wzywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 79,24% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, reprezentowanych łącznie przez 49 476 535 akcji emitenta

podano także.

Wzywający jest spółką w 100% kontrolowaną przez Nutit A.S. z siedzibą w Pradze, natomiast Nutit A.S. jest kontrolowana przez Grzegorza Dzika.

Zapisy w wezwaniu zaplanowano na 23 lutego – 27 marca br. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 30 marca a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 4 kwietnia.

Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Wezwanie nie zostało ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się jakichkolwiek warunków prawnych lub otrzymania jakichkolwiek zgód lub zawiadomień.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od marca 2012 r. W 2016 r. sprzedała 812 lokali.

Źródło: (ISBnews) #VTG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości