Aktywa Altus TFI wzrosły do 15,16 mld zł w stycznia | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 lut 2017, 08:16

Aktywa Altus TFI wzrosły do 15,16 mld zł w stycznia

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 15,16 mld zł na koniec stycznia 2017 r. Miesiąc wcześniej wartość ta wynosiła 14,86 mld zł. 

Na powyższą sumę aktywów składały się: 
-1 591 862 321,62 zł jako wartość aktywów netto 9 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 6 subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego,
– 1 112 600 077,18 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,
– 3 788 857 867,38 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
– 3 520 431 628,12 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
– 5 149 746 467,98 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa)

czytamy w komunikacie. 

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

Źródło: (ISBnews) #ALI

Ostatnie wiadomości