Grupa Kęty zakłada wypłatę dywidendy wysokości ok. 80% zysku w strategii do 2020 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 lut 2017, 08:29

Grupa Kęty zakłada wypłatę dywidendy wysokości ok. 80% zysku w strategii do 2020

Zarząd Grupy Kęty podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości ok. 80% skonsolidowanego zysku netto, podała spółka. Polityka dywidendowa, przyjęta w strategii do 2020 roku zakłada wypłatę w formie dywidendy od 60% do 100% zysku. Spółka szacuje, że dywidenda będzie kształtować  się na poziomie ok. 80% zysku w okresie trwania strategii. 

Wielkość dywidendy jest zgodna z przyjętą przez radę nadzorczą Grupy Kęty S.A. polityką dywidendową, która zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 60-100% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A. w okresie obowiązywania strategii 2020

czytamy w komunikacie.

Grupa Kęty opublikowała dziś aktualizację planu strategicznego do 2020 roku. Polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 60-100% skonsolidowanego zysku netto do 2020.

"Zarząd zakłada, że wypłata dywidendy w okresie realizacji planu strategicznego Strategia 2020 ukształtuje się średnio na poziomie 80% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A" - czytamy także.  

Spółka podała, że przy ustalaniu wartości rekomendowanej dywidendy zarząd będzie brał pod uwagę m.in.:

- relację długu netto Grupy Kapitałowej do skonsolidowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA), wyliczoną na ostatni dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego z maksymalnym poziomem 2x;

- przesunięcia czasowe otrzymywanych dywidend ze spółek zależnych, wpływających na maksymalny poziom rekomendowanej dywidendy;

- wartość potencjalnych i możliwych do zrealizowania akwizycji,

- wartość rzeczywistych wydatków inwestycyjnych do poniesienia w roku wypłaty dywidendy.

Z zysku za 2015 rok Grupa Kęty wypłaciła dywidendę wysokości 170,166 mln zł, tj. 18 zł na akcję.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2015 r. miała 2 027,15 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: (ISBnews) #KTY

Ostatnie wiadomości