Tomasz Żarnecki objął 5,5 mln akcji serii H Alma Market, ma 40,86% głosów | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 lut 2017, 21:10

Tomasz Żarnecki objął 5,5 mln akcji serii H Alma Market, ma 40,86% głosów

Tomasz Żarnecki zwiększył zaangażowanie w Alma Market w restrukturyzacji do poziomu 49,72% kapitału zakładowego, odpowiadających 40,86% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podała Alma.

Zwiększenie mojego udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki nastąpiło w wyniku objęcia i opłacenia 5 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H

czytamy w zawiadomieniu przesłanym spółce przez Tomasza Żarneckiego. 

Jednocześnie Żarnecki dodał, że wcześniej nie posiadał żadnych akcji spółki. 

Na początku stycznia akcjonariusze Alma Market zdecydowali o emisji nie więcej niż 5,5 mln akcji serii H do Tomasza Żarneckiego za 1 zł sztuka.

Grupa kapitałowa Alma Market prowadzi działalność w następujących obszarach: sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych, sprzedaż detaliczna odzieży i obuwia, sprzedaż hurtowa granulatów tworzyw sztucznych, folii, oraz pozostałych artykułów chemicznych w tym wyrobów z tworzyw sztucznych i chemikaliów, działalność w branży nieruchomości w zakresie obsługi nieruchomości i ich wynajmu, a także realizacji projektów deweloperskich. Spółka jest notowana na GPW od 1994 r.

Źródło: (ISBnews) #ALM

Ostatnie wiadomości