Pharmena publikuje wyniki za czwarty kwartał | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 lut 2017, 13:17

Pharmena publikuje wyniki za czwarty kwartał

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna osiągnęła w czwartym kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży na poziomie porównywalnym do roku ubiegłego w wysokości 5,1 mln zł. W całym 2016 na poziomie jednostkowym przychody wyniosły 17,0 mln zł. W zeszłym roku spółka nie zrealizowała jednej z planowanych, dużych akcji promocyjnych dermokosmetyków, co zdecydowało o słabszych wynikach całego roku.

-Negatywny wpływ na wyniki całoroczne miała m.in. niższa sprzedaż w I kwartale. Nie udało się również zrealizować umowy sprzedaży z jednym z zagranicznych kontrahentów w trzecim kwartale. Natomiast w ostatnich miesiącach obserwujemy poprawę. Szczególnie pozytywny wpływ na perspektywy mają nowe umowy eksportowe, które podpisaliśmy w IV kwartale oraz te, które planujemy zawrzeć w kolejnych miesiącach. Liczymy też, że w tym roku zrealizujemy transakcję dot. naszego leku. Wierzymy również, że uda się nam w II półroczu wprowadzić do sprzedaży suplement diety.

mówi Konrad Palka, Prezes Zarządu Pharmena S.A.

Narastająco w czterech kwartałach 2016 r. przychody ze sprzedaży z głównej działalności Pharmeny wyniosły 17,0 mln zł wobec 18,4 mln zł w roku ubiegłym. Zysk EBITDA i zysk netto wyniosły odpowiednio 2,5 mln zł i 1,7 mln zł. Raportowane wyniki jednostkowe to efekt mniejszej liczby dużych akcji sprzedażowych w sieciach aptecznych jakie miały miejsce w zeszłym roku. Jednocześnie zostały poniesione wyższe koszty sprzedaży związane z prowadzeniem kampanii marketingowych nowych produktów z linii Dermena. Dodatkowo na wyniki miał wpływ istotny spadek przychodów finansowych w porównaniu do roku ubiegłego wynikający z ujemnych różnic kursowych.

Na poziomie Grupy Pharmena osiągnęła w IV kwartale 2016 r. dużo lepsze wyniki niż w roku ubiegłym. Wynik EBITDA wyniósł 0,1 mln zł wobec straty 1,9 mln zł rok wcześniej. Na poziomie netto spółka osiągnęła minimalną stratę 0,1 mln zł wobec 2,1 mln zł straty w roku ubiegłym. Skonsolidowane przychody Spółki kształtowały się na zbliżonym poziomie i wyniosły 4,8 mln zł. Osiągnięte wyniki są skutkiem ponoszenia coraz niższych kosztów związanych z lekiem 1-MNA i suplementem diety.

Spółka w II kwartale 2016 r. opublikowała wyniki badań nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym opartym na opatentowanej substancji czynnej 1­MNA, z których wynika, że obniża ona istotnie statystycznie markery stanu zapalnego u pacjentów z dyslipidemią. W oparciu o uzyskane wyniki badań, Pharmena opracowała stosowne programy badawcze w obszarze chorób sercowo-naczyniowych oraz w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Trwa proces prezentacji wyników przemysłowi farmaceutycznemu, który mógłby poprowadzić kosztowną trzecią fazę badań klinicznych.

W przypadku suplementu diety mającym również zastosowanie w profilaktyce miażdżycy aktualnie trwa proces oceny merytorycznej wniosku przez EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności). Finalna decyzja w sprawie dopuszczenia suplementu do obrotu ma zapaść do 30 kwietnia br. Pozytywne rozpatrzenie decyzji przez Europejski Urząd, pozwoli Spółce generować znaczące przychody, które będą miały w przyszłości kluczowy, pozytywny wpływ na wyniki finansowe.

Kluczowe pojęcia:

1-MNA – naturalna cząsteczka 1-MNA (1-metylonikotynamid) jest niebadanym wcześniej endogennym metabolitem nikotynamidu , która wykazuje szerokie działanie przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe oraz posiada zdolności do stymulowania endogennej prostacykliny (PGI2).

Miażdżyca (łac. atherosclerosis) – przewlekła choroba doprowadzająca do długotrwałego, lub ostrego niedokrwienia wielu narządów. Miażdżyca może się pojawić u części ludzi już w dzieciństwie, a z czasem stopniowo narasta. Polega ona na urażeniu ściany tętnic, powodując ich stwardnienie i stopniowe zwężanie się. Nierzadko bywa określana mianem "korozji tętnic".

Reumatoidalne zapalenie stawów ( łac. polyarthritis reumatoidea) - choroba reumatyczna o charakterze zapalnym i przewlekłym oraz podłożu autoimmunologicznym. Jest układową chorobą tkanki łącznej, która charakteryzuje się nieswoistym, symetrycznym zapaleniem stawów (dotyczącym głównie małych i średnich stawów), zmianami pozastawowymi i powikłaniami układowymi. Przebiega z okresami remisji i zaostrzeń. Prowadzi do destrukcji stawów, ich zniekształcenia, przykurczów i upośledzenia funkcji, a ostatecznie bywa najczęstszą przyczyną niepełnosprawności, postępującego inwalidztwa i przedwczesnej śmierci.

O spółce:

Publiczna spółka biotechnologiczna, głównym obszarem działalności której jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Realizuje projekty w obszarach dotyczących prowadzenia badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym, produkcji innowacyjnych dermokosmetyków i wdrożeniu na rynek innowacyjnego suplementu diety stosowanego do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych w profilaktyce miażdżycy.

Spółka od 2008 r. notowana jest na rynku NewConnect.

Źródło: Pharmena SA #PHR 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości