Grupa Recykl odnotowała 2,5 mln zł zysku netto w 2016 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 lut 2017, 13:34

Grupa Recykl odnotowała 2,5 mln zł zysku netto w 2016 r.

Grupa Recykl, największy w Polsce producent granulatów gumowych, w minionym roku wypracował najlepsze wyniki finansowe od rozpoczęcia działalności. Przychody ze sprzedaży wzrosły do 39,2 mln zł, przy zyskach EBITDA i netto na poziomach 8,9 i 2,5 mln zł. Spółka sukcesywnie obniża zadłużenie finansowe i przygotowuje się do inwestycji w zakresie istotnego wzrostu mocy produkcyjnych paliwa alternatywnego z przerobu opon.

W stosunku do 2015 r., w ubiegłym roku sprzedaż firmy wzrosła o 9,3%, przy niezmiennym zysku EBITDA i wzroście zysku netto o 7,8%. W IV kwartale 2016 roku, przychody wzrosły do 9,8 mln zł (+2,7%), EBITDA do 2,2 mln zł (+2,7%), a zysk netto do 364 tys. zł wobec 62 tys. zł straty rok wcześniej.

– 2016 rok kolejny okres wzrostu wyników i skali działalności. Warto odnotować wzrost wolumenów sprzedaży wysokomarżowych czystych granulatów gumowych i kordu stalowego, a także 2,5-krotnie wyższe przychody w ramach wykonywania usług recyklingu i odzysku opon. Na rynku paliw alternatywnych przeznaczonych dla cementowni obserwowaliśmy spadek cen rynkowych. Tu jednak od pewnego czasu łączymy surowiec z domieszką paliw komunalnych, co pozwala zwiększać wolumeny przy zadowalającej rentowności, a efekt skali poparty wzrostem mocy produkcyjnych także w tym segmencie może przyczyniać się do dalszej poprawy wyników, czego oczekujemy w 2017 r.

powiedział Roman Stachowiak, Prezes Zarządu Grupy Recykl S.A.

Sprzedaż produktów z przerobu opon w Grupie w 2016 r. odpowiada za 60% sprzedaży (23,6 mln zł). Dalsze największe pozycje dotyczą wykonywania usług odzysku i recyklingu opon (6,3 mln zł), prowadzenia zbiórki opon na zlecenie (2,7 mln zł) oraz usług transportowych (2,5 mln zł).

Od listopada ub. roku Centrum Utylizacji Opon (organizacja powołana przez koncerny oponiarskie w celu zarządzania procesem odzysku i recyklingu) wprowadziło system opłat za odbiór opon od użytkowników detalicznych, co korzystnie wpływa na model biznesowy Grupy Recykl, będącej partnerem strategicznym dla CUO.

– W IV kwartale wprowadzono opłaty za odbiór odpadów ze zużytych opon, dzięki czemu nasz rynek rozwija się w kierunku modeli obecnych w krajach Europy Zachodniej. Dla nas to korzystna zmiana, wynikająca z nadpodaży surowca, która dla Grupy oznacza dodatkowe przychody

dodał Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Zarządu Grupy Recykl S.A.

Przedsiębiorstwo sukcesywnie redukuje zadłużenie finansowe, które na koniec 2016 r. stanowiło 15,3 mln zł (spadek o ponad 15% w stosunku do momentu sprzed roku). Na uwagę zasługują istotnie niższe koszty finansowe, poprawiające cash-flow i wynik netto. Coraz lepsza sytuacja płynnościowa
i zadłużeniowa pozwoliła Zarządowi w listopadzie 2016 r. uchwalić założenia polityki dywidendowej, zakładającej wypłaty do 30% skonsolidowanego zysku netto, począwszy od wyniku dotyczącego 2017 r.

Z kolei w grudniu Spółka porozumiała się z partnerem branżowym, funkcjonującym na rynku paliw alternatywnych. Oczekiwane dodatkowe przychody wynikające ze współpracy, Zarząd szacuje na ok. 0,3 mln zł miesięcznie, począwszy od połowy bieżącego roku.

O spółce:

Grupa Recykl S.A. poprzez podmioty zależne, prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, paliwo alternatywne przeznaczone głównie na potrzeby cementowni oraz odzyskują wysokiej jakości drut stalowy. Ponadto podmiot oferuje usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz - w imieniu producentów i importerów - prowadzi rozliczenia z tytułu opłaty produktowej.

Źródło: Grupa Recykl S.A. #GRC

Ostatnie wiadomości