PGNiG miało 0,69 mld zł zysku netto w IV kw. 2016 r. wg wstępnych danych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 lut 2017, 10:57

PGNiG miało 0,69 mld zł zysku netto w IV kw. 2016 r. wg wstępnych danych

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wypracowało 0,69 mld zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Z wyłączeniem odpisów aktualizujących, wynik netto wyniósł w tym okresie 0,83 mld zł, podano także.

Zawiązane w IV kwartale 2016 roku odpisy aktualizujące wyniosły ok. 0,14 mld zł, w tym dotyczące środków trwałych w budowie związanych z poszukiwaniem i oceną zasobów mineralnych ok. 0,12 mld zł

czytamy w komunikacie.

Ponadto:

− spisane w koszty wydatki dot. odwiertów negatywnych i sejsmiki wyniosły 0,24 mld zł (segment Poszukiwanie i Wydobycie),

− ujemny wynik realizacji instrumentów zabezpieczających wyniósł ok. 0,11 mld zł, w tym dotyczące kosztów gazu 0,11 mld zł (segment Obrót i Magazynowanie),

− w wyniku ostatecznego rozliczenia transakcji nabycia aktywów SEJ skorygowano zysk z okazyjnego nabycia wykazany w III kwartale 2016 o -0,07 mld zł (segment Wytwarzanie), wskazano dalej w materiale.

PGNiG podał też, że w IV kw. 2016 r. uzyskał skonsolidowany zysk EBIT w wysokości 1,02 mld zł, a z wyłączeniem odpisów aktualizacyjnych sięgnął on 1,16 mld zł.

Skonsolidowany wynik EBITDA za ostatni kwartał ub.r. wyniósł odpowiednio: 1,69 mld zł i 1,82 mld zł.

Skonsolidowane przychody PGNiG sięgnęły 10 mld zł w IV kw. 2016 r.

Według wstępnych danych za cały 2016 r., skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,32 mld zł, a z wyłączeniem odpisów aktualizujących sięgnął 3 mld zł, podano także w komunikacie.

Skonsolidowany wynik EBIT za 2016 r. wyniósł odpowiednio: 3,33 mld zł i 4,01 mld zł, zaś EBITDA - odpowiednio: 5,96 mld zł i 6,63 mld zł.

PGNiG odnotowało w ub.r. 33,05 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Spółka podkreśla, że prezentowane dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Wyniki te będą podlegać jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2016 i rok 2016 planowana jest na 8 marca 2017 roku.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Źródło: (ISBnews) #PGN

Ostatnie wiadomości