Ronson: Chcemy wypłacić dywidendę za 2016 r. ponad planowaną zaliczkę | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 lut 2017, 12:38

Ronson: Chcemy wypłacić dywidendę za 2016 r. ponad planowaną zaliczkę

Intencją zarządu Ronsona jest wypłata dywidendy za 2016 r. w kwocie wyższej niż planowana dywidenda zaliczkowa w wysokości 0,09 zł na akcję, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński.

"Zaliczka nie zamyka tematu dywidendy za 2016 rok. To, ile jej będzie, okaże się przy ogłoszeniu projektów na roczne walne zgromadzenie. Intencją zarządu jest dokonanie jeszcze jednej płatności"

powiedział Łapiński podczas konferencji prasowej.

W styczniu rada nadzorcza Ronson Europe pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu dotyczący zarekomendowania walnemu zgromadzeniu wypłaty zaliczkowej dywidendy w wysokości 0,09 zł na akcję. Uchwałę w tej sprawie podejmie nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 1 marca.

Zgodnie z rekomendacją zarządu i rady nadzorczej, łączna wysokość zaliczki na poczet dywidendy za 2016 rok wyniesie blisko 14,8 mln zł. Wypłata będzie pochodzić z zysku netto za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (ponad 10,8 mln zł) oraz części kapitału zapasowego powstałego z zysków zatrzymanych (ponad 3,9 mln zł).

Dywidendą nie będą objęte akcje własne spółki, które Ronson Europe odkupił w celu umorzenia od Global City Holdings pod koniec ubiegłego roku.

Łapiński powiedział wtedy, że bardzo dobra sytuacja płynnościowa spółki pozwala na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2016 rok. Zwrócił uwagę, że planowana dywidenda zaliczkowa przypadająca na jedną akcję będzie wyższa niż rekordowa dotychczas dywidenda za 2015 rok wypłacona w ubiegłym roku (tj. 0,08 zł na akcję).

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2016 roku sprzedała 821 mieszkań.

(ISBnews), #RON

Ostatnie wiadomości