UNIMOT przeznaczy dodatkowe wpływy z oferty publicznej na wzrost sprzedaży paliw płynnych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 lut 2017, 10:07

UNIMOT przeznaczy dodatkowe wpływy z oferty publicznej na wzrost sprzedaży paliw płynnych

Spółka UNIMOT, prowadząca właśnie ofertę publiczną akcji, otrzymała informację o zatwierdzeniu przez KNF aneksu do prospektu emisyjnego. W wyniku oferty 2,2 mln akcji po cenie emisyjnej 45 zł za akcję przewidywane wpływy brutto z oferty wyniosą 99 mln zł (poprzednio 87 mln zł).

W związku z tym spółka zamierza zwiększyć kwotę środków na jeden z celów emisyjnych: sfinansowanie wzrostu sprzedaży paliw płynnych. Obecnie przewidywana kwota nakładów na ten cel wynosi 73 mln zł wobec 59 mln zł poprzednio.

Obecnie UNIMOT sprzedaje około 38 tys. ton oleju napędowego miesięcznie i szacuje, że pozyskany dodatkowy kapitał obrotowy z emisji pozwoli na znaczne zwiększenie wolumenu sprzedaży produktu, który już teraz stanowi największą część w przychodach ze sprzedaży.

Biorąc pod uwagę możliwości jakie pojawiają się na rynku paliw płynnych, związane z szacowanym wzrostem popytu, podwojenie sprzedawanych miesięcznie ilości oleju napędowego nie będzie stanowiło dla Emitenta barier w sprzedaży paliwa (zarówno do dotychczasowych jak i nowych podmiotów).

Czytamy w prospekcie emisyjnym

Spółka przewiduje w następnych latach dalszy wzrost popytu na ten produkt. Uzasadnia to kilkoma przesłankami. Po pierwsze, zmiany w prawie (Pakiet Paliwowy) ograniczają znacząco szarą strefę, a nowe wymagania finansowe eliminują z rynku małych graczy. Ponadto Unimot poszerza kanały dotarcia do nowych klientów poprzez ekspansję terytorialną (obecność w nowych bazach paliwowych) oraz przez nową platformę zakupową dla klientów hurtowych Hurt24.

Zapisy na akcje UNIMOT dla inwestorów indywidualnych trwają do 21 lutego. 

Źródło: Strefa Inwestorów #UNT

Ostatnie wiadomości