Auxilia S.A. rozszerza model biznesowy i wprowadza nową formułę współpracy o charakterze franczyzowym | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 lut 2017, 10:42

Auxilia S.A. rozszerza model biznesowy i wprowadza nową formułę współpracy o charakterze franczyzowym

Auxilia S.A., notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, rozszerzył model biznesowy wprowadzając nową formułę współpracy o charakterze franczyzowym. Innowacyjny model ma przyczynić się do znacznego polepszenia wyników finansowych i wzrostu wartości Spółki.

Auxilia działając zgodnie z przyjętą strategią, podjęła kolejne kroki rozwojowe w obszarze sprzedaży, wdrażając nowatorską formułę współpracy o charakterze franczyzowym. Nowy model współpracy skierowany jest do obecnych menedżerów działu sprzedaży Auxilii oraz osób i podmiotów zarządzających strukturami sprzedażowymi w branży odszkodowań i na rynku sprzedaży bezpośredniej. Formuła współpracy docelowo zakłada stworzenie podmiotów zależnych, funkcjonujących pod marką Auxilii. W ramach współpracy Spółka będzie zapewniała wsparcie operacyjne oraz finansowe.

„Wprowadziliśmy model współpracy, który jest innowacyjny w skali całego rynku i branży. Uważamy, że rozszerzenie naszego modelu biznesowego o tę formułę przyczyni się do wzrostu wyników finansowych i wzrostu wartości Grupy Kapitałowej Auxilia S.A..”

powiedział Krzysztof Górka, Wiceprezes Zarządu Auxilia S.A.

Z punktu widzenia potencjalnych franczyzobiorców korzyści płynące ze współpracy w modelu franczyzowym to przede wszystkim status współwłaściciela w ramach spółki córki Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. oraz dostęp do zaplecza merytorycznego i finansowego jednego z 3 podmiotów działających na rynku odszkodowań w Polsce, który jest jednocześnie notowany na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nowatorski model współpracy został zaimplementowany w styczniu 2017 r., w wyniku czego zawiązano spółkę Auxilia MKS sp. z o.o. sp.k. Udział Auxilia S.A. w Auxilia MKS sp. z o.o. będzie wynosić 51% jej kapitału zakładowego oraz głosów na zgromadzeniu wspólników. Pozostałymi wspólnikami będą osoby i menadżerowie sprzedaży współpracujący z Grupą Kapitałową Auxilia S.A..

14 lutego Auxilia podsumowała IV kwartał 2016 r. W czterech kwartałach 2016 r. przychody Grupy osiągnęły poziom 9 624 tys. zł, a wynik netto ukształtował się na poziomie -380 tys. zł. Na wyniki finansowe wpłynęły przede wszystkim koszty poniesione na rozwój sieci sprzedaży i wzrost zatrudnienia w tym obszarze. Otwarcie dwóch nowych oddziałów spowodowało zwiększenie poziomu amortyzacji pojazdów oraz kosztów usług obcych i wynagrodzeń. Na osiągnięte wyniki wpływ miały również jednorazowe koszty związane z przeprowadzoną emisją obligacji korporacyjnych.

W IV kwartale 2016 r. Grupa podejmowała kolejne kroki rozwojowe w obszarze sprzedaży, związane z rozbudową zespołów dwóch nowych oddziałów regionalnych na Podlasiu i Lubelszczyźnie oraz Pomorzu. W tym okresie zrekrutowano także nowych doradców w pozostałych biurach terytorialnych. Rozwój zespołu specjalistów ma przełożyć się na większą kontraktację portfela odszkodowań i konsekwentne zwiększanie przychodów ze sprzedaży netto. W IV kwartale 2016 r. wartość pozyskanego portfela spraw odszkodowawczych wyniosła 11 991 tys. zł, co oznacza 25 proc. wzrost wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

O Grupie:

Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. działa na rynku odszkodowawczym od ponad 10 lat, specjalizując się w szkodach osobowych, w tym w wypadkach komunikacyjnych. Jest liderem branży w segmencie premium. Spółka dostarcza usługi finansowe w branży odszkodowań, zapewniając swoim klientom wsparcie poprzez sześć oddziałów regionalnych. Poza najwyższej jakości obsługą prawną procesu odzyskiwania odszkodowań, Auxilia zapewnia swoim klientom również pomoc finansową, a także wykłada w ich imieniu koszty obsług spraw, co buduje przewagę konkurencyjną Firmy. AUXILIA S.A. jest jednostką dominującą Grupy. Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. jest spółką zależną od Emitenta.

Działalność Emitenta obejmuje: pozyskiwanie klientów poszkodowanych w wypadkach, finansowanie działalności Grupy, nadzór oraz kontrolę spółki zależnej, a także koordynację strategii rozwoju całej Grupy.

Spółka zależna Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. prowadzi sprawy odszkodowawcze pozyskane przez Emitenta, starając się odzyskać należne od zakładów ubezpieczeniowych środki finansowe na drodze postępowania sądowego oraz na etapie przedsądowym.

Połączenie kompetencji sprzedażowych profesjonalnych doradców oraz wiedzy prawniczej zespołu Kancelarii LEXBRIDGE sprawia, że Auxilia S.A. zajmuje mocną pozycję w segmencie szkód osobowych, cechujących się wysoką rentownością i jednostkową wartością sprawy. Auxilia S.A. jest prężnie rozwijającym się graczem, który należy do grona TOP 5 firm z rynku odszkodowawczego z szacowanym udziałem w rynku w granicach 6-8%. Od początku prowadzonej działalności Grupa Kapitałowa obsłużyła 6 tys. spraw, w tym ponad 1 tys. procesów sądowych. Z tytułu odszkodowań pozyskała jak dotąd ponad 250 mln zł wykazując się skutecznością blisko 85% wygranych spraw prowadzonych w postępowaniu sądowym. Portfel odszkodowań na etapie sądowym wynosi 64,2 mln zł, a dzięki wprowadzeniu sprawdzonego modelu, skuteczność w oszacowaniu wartości spraw wynosi 90%. W 2015 r. Klientom wypłacono 1,5 tys. odszkodowań o wartości ponad 31,4 mln zł. Skuteczność zespołów potwierdza rekordowe odszkodowanie pozyskane dla Klienta, które wyniosło 1,6 mln zł, a średnia wartość sprawy w 2015 r. wyniosła ponad 55 tys. zł.

Źródło: Auxilia S.A. #AUX

Ostatnie wiadomości