Master Pharm publikuje wyniki szacunkowe i pracuje nad akwizycją podmiotu z branży farmaceutycznej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 mar 2017, 14:42

Master Pharm publikuje wyniki szacunkowe i pracuje nad akwizycją podmiotu z branży farmaceutycznej

Master Pharm S.A., notowany na GPW producent suplementów diety podał jednostkowe i skonsolidowane szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał 2016 i za cały ubiegły rok.

- Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy w czwartym kwartale 2016 roku wyniosły 17,11 mln zł a w analogicznym okresie 2015 r. 17,96 mln zł co oznacza spadek 0,85 mln zł natomiast narastająco w całym 2016 roku przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 49,62 mln zł wobec 49,05 mln zł w roku poprzedzającym, co stanowi wzrost o kwotę 0,57 mln zł.

 - Skonsolidowany szacunkowy wynik brutto na sprzedaży Grupy w czwartym kwartale 2016 roku wyniósł 3,31 mln zł, a w analogicznym okresie 2015 r. 3,37 mln zł co oznacza spadek o 0,06 mln zł, oraz narastająco za cztery kwartały 2016 roku 9,53 mln zł wobec 10,35 mln zł w roku poprzedzającym, co stanowi spadek o kwotę 0,82 mln zł.

- Skonsolidowany szacunkowy wynik netto Grupy w czwartym kwartale 2016 roku wyniósł 2,41 mln zł, a w analogicznym okresie 2015 r. 2,92 mln zł co oznacza spadek o 0,51 mln zł oraz narastająco za cztery kwartały 2016 roku wyniósł 7,07 mln zł wobec 8,33 mln zł w analogicznym okresie, co stanowi spadek 1,26 mln zł.

- Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży Master Pharm S.A. w czwartym kwartale 2016 roku wyniosły 13,76 mln zł wobec 11,55 mln zł w analogicznym okresie 2015 r. czyli więcej o 2,21 mln zł oraz w całym 2016 r. 40,5 mln zł wobec 39,23 mln zł w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 1,27 mln zł.

- Jednostkowy szacunkowy wynik brutto na sprzedaży Master Pharm S.A. w czwartym kwartale 2016 roku wyniósł 1,84 mln zł wobec 2 mln zł w analogicznym okresie czyli mniej o 0,16 mln zł oraz 6,26 mln zł w całym roku 2016 wobec 7,82 mln zł w roku poprzedzającym, co stanowi spadek o 1,56 mln zł.

 - Jednostkowy szacunkowy wynik netto Master Pharm S.A. w czwartym kwartale 2016 roku wyniósł 1,3 mln zł wobec 1,6 mln zł w analogicznym okresie co stanowi spadek o 0,3 mln zł oraz w całym 2016 r. 5,08 mln zł wobec 6,34 mln zł w roku poprzedzającym, co stanowi spadek o 1,26 mln zł.

Na wynik finansowy miał wpływ planowy wzrost kosztów wynagrodzeń w zawiązku z zatrudnianiem nowych pracowników oraz planowany wzrost kosztów adaptacji i przygotowania zakładu w Łodzi do uruchomienia produkcji. Dodatkowo, wynik IV kw. 2016 r. został obciążony odpisem należności od upadłego kontrahenta w wysokości 0,4 mln zł. – podała spółka w komunikacie bieżącym.

- Jesteśmy zadowoleni z wyników jakie udało nam się osiągnąć. W minionym roku koncentrowaliśmy się na prowadzonych działaniach inwestycyjnych, a co za tym idzie ponieśliśmy spore koszty uruchomienia nowych mocy produkcyjnych, które obciążyły w istotnej części koszy ubiegłego roku ponieważ ze względu na ich naturę (np. aprobaty techniczne, koszty rozruchu, wynagrodzenia nowych pracowników, koszty rekrutacji), nie mogły być aktywowane w inwestycjach

informuje Prezes Master Pharm S.A. Jacek Franasik.

Końcówka 2016 roku była czasem finalizacji inwestycji, będących celami oferty publicznej. Doposażono zakład Grokam w Mielcu oraz rozbudowano i wyposażono zakład w Łodzi. W czwartym kwartale nastąpił testowy rozruch zakładu w Łodzi, odbyły się pierwsze produkcje próbne oraz próby technologiczne. Zakład do końca roku nie był wykorzystywany do komercyjnych produkcji co miało wpływ na brak przychodów z tego tytułu w stosunku do planowanych przychodów, a przy tym na spadek wyniku finansowego przy realizacji już ponoszonych kosztów. Pierwsze komercyjne produkcje w zakładzie w Łodzi planowane są na I kwartał br.

- Realizacja planowanych inwestycji przebiegła w zasadzie zgodnie z planem, przy niewielkim tylko i dopuszczanym wcześniej opóźnieniu, wynikającym z dłuższego niż przewidywaliśmy oczekiwania na zamówione maszyny. Na dzień dzisiejszy wydaliśmy już wszystkie przeznaczone na ten cel środki pochodzące z emisji, w wysokości około 7,6 mln zł. W ciągu najbliższych miesięcy uzyskamy pełne zakładane moce produkcyjne w doinwestowanych zakładach. Mamy już zamówienia na produkty, jakie będziemy tam wytwarzać. Wzrost mocy produkcyjnych pozwoli nam na zwiększenie przychodów w roku bieżącym

deklaruje Prezes Master Pharm.

W ostatnich dniach Spółka poinformowała również o przedłużeniu negocjacji dotyczących planowanej akwizycji podmiotu z branży farmaceutycznej. Przeprowadzono prawne badanie due dilligence, które wykazało istnienie istotnej przeszkody w realizacji akwizycji. Przeszkoda ta, jest możliwa do usunięcia i jeśli będzie pozytywna decyzja drugiej strony planowanej transakcji Master Pharm jest nadal zainteresowany finalizacją przejęcia.

- Proces realizacji transakcji się przedłuży, ale od strony biznesowej nie straci ona dla nas swojego uzasadnienia. Jeśli wynik naszych działań będzie pozytywny, będziemy mogli wejść w segment leków OTC przejmując 8 leków. Akwizycje to kolejny cel deklarowany przez nas w ofercie publicznej, jest to dla nas szansa na zdobycie nowych kompetencji i poszerzanie skali i zakresu prowadzonej działalności. Staramy się konsekwentnie realizować cele emisji, czego kolejnym przykładem są poniesione w spółce zależnej Avet Pharma nakłady na marketing jej marek własnych, również pochodzące z IPO. Pozwoliło nam to na nawet kilkukrotne zwiększenie przychodów z niektórych pozycji z asortymentu spółki. Dzięki uruchomieniu nowych mocy produkcyjnych i nakładom na reklamę oczekujemy, że bieżący rok będzie dla nas okresem satysfakcjonującego wzrostu

podsumowuje Prezes Franasik.

Grupa Master Pharm:

Głównym obszarem działalności Grupy Kapitałowej Master Pharm jest produkcja kontraktowa suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych i preparatów spożywczych dla podmiotów branży farmaceutycznej. Za pion produkcyjny odpowiadają Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi oraz Grokam GBL z siedzibą w Mielcu. Grupa zajmuje się również dystrybucją suplementów diety pod marką własną, realizowaną przez warszawską spółkę Avet Pharma. Od 28 kwietnia 2016 Master Pharm S.A. notowana jest na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Master Pharm S.A. #MPH

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości