Oferta Torpolu na 395 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 mar 2017, 08:39

Oferta Torpolu na 395 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

Oferta Torpolu o wartości 395 mln zł netto w postępowaniu przetargowym PKP Polskie Linie Kolejowe na wykonanie robót budowlanych na linii E 59, odcinek Leszno - Czempiń została uznana za najkorzystniejszą, podała spółka.

Oferta spółki została uznana za najkorzystniejszą na podstawie przyjętych kryteriów oceny (całkowita cena brutto - waga 80%, termin realizacji zamówienia - waga 10% oraz okres gwarancji - waga 10%). Cena oferty złożonej przez emitenta wynosi 395 mln zł netto, tj. 485,9 mln zł brutto. Termin realizacji prac budowalnych wskazany w złożonej ofercie został określony na 34 miesięcy od daty rozpoczęcia, czyli dnia zawarcia umowy, natomiast okres gwarancji został określony na 72 miesiące

czytamy w komunikacie.

Przedmiotem postępowania była "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59, odcinek Leszno - Czempiń" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń" realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF).

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 238 mln zł mln zł w 2015 roku.

Źródło: (ISBnews) #TOR

Ostatnie wiadomości