Zysk netto JW Construction wzrósł r/r do 24,98 mln zł w 2016 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 mar 2017, 08:50

Zysk netto JW Construction wzrósł r/r do 24,98 mln zł w 2016 r.

J.W. Construction Holding odnotował 24,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 5,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 43,13 mln zł wobec 24,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 490,75 mln zł w 2016 r. wobec 202,18 mln zł rok wcześniej.

"Przychody netto ze sprzedaży J.W. Construction Holding S.A. w 2016 r. były równe 491 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży to 137 mln zł, zysk operacyjny 43 mln zł. Spółka odnotowała za rok 2016 zysk netto w wysokości 25 mln zł. Osiągnięty wynik to głównie efekt przekazań mieszkań z etapów B1 i B2 inwestycji Bliska Wola, a w mniejszym stopniu także z zakończonych projektów w Łodzi, Katowicach i Gdyni. [...] Na wyniki finansowe miało wpływ niekorzystne, jednorazowe zdarzenie nietypowe związane z zapadłym w dniu 27 września 2016 r. wyrokiem sądu II instancji z powództwa m.st. Warszawy o zapłatę opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Warszawie przy ul. Górczewskiej 181 za lata 2009-2013 r. Przedmiotowym wyrokiem sąd zasądził na rzecz m.st. Warszawy znaczną kwotę wraz z należnymi odsetkami, co dalej skutkowało koniecznością utworzenia rezerwy na zapłatę opłat za następne lata. Spółka nie zgadza się z rozstrzygnięciem sądu w przedmiotowej sprawie i planuje wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego"

czytamy w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 9,59 mln zł wobec 15,04 mln zł zysku rok wcześniej. 

"Spółka znacznie poprawiła strukturę bilansu spłacając znaczną część zadłużenia odsetkowego - dzięki spłacie obligacji z generowanych nadwyżek gotówkowych dług netto zmalał o ponad 100 mln zł"

podano również.

J.W. Construction Holding to polski deweloper mieszkaniowy, notowany od 2007 r. na warszawskiej giełdzie. Oprócz realizowania projektów deweloperskich, firma zajmuje się także działalnością budowlaną jako generalny wykonawca większości inwestycji. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews), #JWC

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości